Vlekkenplannen en kostenraming cellencomplexen Politie Amsterdam

De drie cellencomplexen van de nationale politie in Amsterdam hebben een hoge bezettingsgraad, en daarbij is de logistiek van intake, onderzoek en vertrek kritisch bij het effectief gebruik van de gebouwen.

Vanwege de hoge druk, nieuwe inzichten en aankomende regelgeving moet dit proces beter worden ingericht en de huisvesting moet daarop worden aangepast. Bbn is gevraagd in beeld te brengen hoe dit ingepast kan worden in de bestaande gebouwen en daarbij een globale kostenramingen te maken.

Voor drie heel verschillende gebouwen heeft bbn de consequenties onderzocht van het inpassen van de nieuwe werkwijze, vanaf het aanrijden van de arrestant tot en met het vrijlaten of doorsturen. In de vlekkenplannen hebben wij verschillende opties verkend en doorgerekend op bouw- en investeringskosten. Daarnaast hebben wij de politieorganisatie van advies voorzien over de benodigde budgetten inclusief de kosten voor fasering en veiligheidsmaatregelen. Dit helpt enerzijds de politieorganisatie om het project in gang te zetten en anderzijds geeft de architect een duidelijke kader voor de realisatie.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenbegeleiding, Bouwkostenmanagement, Haalbaarheids- en locatieonderzoek, Huisvestingsadvies
Opdrachtgever:
Politie Amsterdam
Omvang:
1.982 m2

Deel deze pagina