Vitalis College Breda

Het Vitalis College, onderdeel van het ROC West Brabant, is een praktijkgericht regionaal opleidingscentrum aan de noordzijde van Breda. Het Vitalis College was gevestigd op drie locaties in Breda, waarbij de huisvesting gedateerd en technisch verouderd was. Door de realisatie van een nieuw schoolgebouw is een groot deel van de opleidingen van het Vitalis College samengebracht op één locatie. Daarnaast is nog een oude locatie gehandhaafd.

In het nieuwe gebouw zijn de opleidingsclusters pedagogie, uiterlijke verzorging, zorg en maatschappelijke dienstverlening gevestigd. Ook is een gymzaal aanwezig. Het gebouw heeft een omvang van bijna 12.000 m2 en beschikt over een ruime en hoge aula als centraal hart.  Door de X-vormige plattegrond hebben alle opleidingsclusters een eigen herkenbare plek in de poten van het gebouw: de zgn. honken. Elk honk heeft een eigen identiteit in het gebouw. De docenten hebben een werkplek binnen het eigen honk (teamkamer), afgestemd op de meest efficiënte manier van werken die voortkomt uit de soort activiteit die verricht wordt in het honk. Met name de praktijklokalen zijn hierin bepalend.

Het project was georganiseerd volgens het traditionele ontwikkelmodel. bbn adviseurs heeft van begin (definitiefase) tot en met eind (uitvoeringsfase) het projectmanagement verzorgd. In het voorjaar van 2015 hebben wij het programma van eisen opgesteld en het ontwerpteam geselecteerd, bestaande uit o.a. Atelier PRO. Met het ontwerpteam is een vormstudie uitgevoerd en zijn vervolgens het Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp opgesteld, waarbij bbn adviseurs tevens verantwoordelijk was voor het bouwkostenmanagement. Het ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met docenten en gebouwbeheerders. In het ontwerptraject is veel aandacht besteed aan flexibiliteit vanwege de snel wisselende behoefte van met name de praktijklokalen. Dit heeft geleid tot een vast casco en een flexibel, gemakkelijk aan te passen inbouwpakket. Aan de beheersbaarheid van het gebouw (toezicht) is veel aandacht besteed in het ontwerp. Ook de terreininrichting was onderdeel van de opgave. De oplevering vond plaats in het voorjaar van 2018.

Beeldmateriaal: Slokker Bouwgroep

Facts and figures

Opdrachtgever

ROC West Brabant

Geleverde diensten

Architect

Atelier Pro

Omvang

12.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld