Onderhoud gemeentehuis Medemblik

Het gemeentehuis van Medemblik is gehuisvest in het oude DSB-hoofdkantoor te Wognum. Het bijna twintig jaar oude gebouw bestaat uit een ondergrondse parkeergarage met daarboven drie kantoorgebouwen: noord, midden en zuid, totaal ruim 12.000 m2 bvo.

De gemeente Medemblik heeft de ambitie om al het gemeentelijk kernvastgoed voor 2040 te verduurzamen tot energieneutraal. Om dit te realiseren heeft bbn samen met de vastgoed- en facilitaire afdeling van de gemeente een draaiboek met stappenplan opgesteld. bbn heeft tijdens de ontwerpfase en realisatiefase het projectmanagement van het verduurzamingsproject gevoerd. Tijdens de ontwerpfase heeft bbn de kostenramingen gedaan en de budgetten bewaakt en tijdens de realisatie heeft bbn het kwaliteitstoezicht gedaan. In de nazorgfase monitort bbn de resultaten van de verduurzaming, koppelt deze terug naar de opdrachtgever en acteert waar nodig.

Het gemeentehuis, mfa De Bloesem en mfa De Muiter zijn als pilotprojecten aangewezen. Het gemeentehuis bezat in 2017 energielabel D. In stappen is het gemeentehuis nu energieneutraal gemaakt en medio 2023 zal het gebouw Nul Op de Meter (NOM) zijn.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Vastgoedmanagement
Opdrachtgever:
Gemeente Medemblik

Deel deze pagina