Onderhoud gemeentehuis Medemblik

De gemeente Medemblik heeft de ambitie om al het gemeentelijk kernvastgoed voor 2040 te verduurzamen tot energieneutraal. Om dit te realiseren heeft bbn samen met de vastgoed- en facilitaire afdeling van de gemeente een draaiboek met stappenplan opgesteld.

Het gemeentehuis is als pilotprojecten aangewezen. Het gemeentehuis bezat in 2017 energielabel D. In stappen is het gemeentehuis nu energieneutraal gemaakt en medio 2023 zal het gebouw Nul Op de Meter (NOM) zijn.

bbn adviseurs heeft het projectmanagement en kostenmanagement van het verduurzamingsproject uitgevoerd. Tijdens de realisatie heeft bbn ook het kwaliteitstoezicht gedaan. In de nazorgfase monitort bbn de resultaten van de verduurzaming, koppelt deze terug naar de opdrachtgever en acteert waar nodig.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Medemblik

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld