Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Zorgorganisatie Cardia Den Haag

Zorgorganisatie Cardia Den Haag

Cardia is een zorginstelling voor ouderen in Den Haag en omgeving. Momenteel bieden zij zorg en huisvesting aan ca. 300 cliënten verspreid over drie locaties. Cardia heeft de ambitie om te groeien naar een zorgorganisatie voor ca. 600 cliënten en 8 tot 10 locaties in Den Haag en omliggende gemeenten.

Met de invoering van de prestatiebekostiging is het voor zorginstellingen van belang goede en aantrekkelijke huisvesting te bieden aan haar klanten. Dit om op efficiënte wijze zorg te kunnen leveren, een concurrerend aanbod aan zorgdiensten te bieden en daarmee leegstand te voorkomen. bbn ondersteunt Cardia bij het verantwoord nemen van beslissingen om deze ambitie waar te maken.

Vraagstukken over onder andere woonvormen, woonomgeving, doelgroepen, eigendomssituatie en tijdstip van investeren worden gestructureerd ontleed om de haalbaarheid te onderzoeken. Bij deze onderzoeken wordt telkens het effect van elk initiatief op de gehele vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt. Daartoe heeft de huisvestingsadviseur een rekenmodel voor de vastgoedexploitatie tot zijn beschikking en wordt desgewenst een demografisch onderzoek voor de betreffende gemeente uitgevoerd. Bij diverse deelvragen binnen een haalbaarheidsstudie wordt de huisvestingsadviseur ondersteund door planeconomen en bouwkostendeskundigen.

Een deel van de vastgoedportefeuille zal in de vorm van gehuurde gebouwen gestalte krijgen. De huisvestingsadviseur begeleidt Cardia bij de samenwerking en onderhandelingen met de verhuurder en/of investeerder. In de definitiefase ondersteunt de huisvestingsadviseur Cardia bij de met het opstellen van functionele en ruimtelijke Programma’s van Eisen en het selecteren en contracteren van architecten en zo nodig adviseurs.

Cardia is een zorginstelling voor ouderen in Den Haag en omgeving. Momenteel bieden zij zorg en huisvesting aan ca. 300 cliënten verspreid over drie locaties. Cardia heeft de ambitie om te groeien naar een zorgorganisatie voor ca. 600 cliënten en 8 tot 10 locaties in Den Haag en omliggende gemeenten.

Met de invoering van de prestatiebekostiging is het voor zorginstellingen van belang goede en aantrekkelijke huisvesting te bieden aan haar klanten. Dit om op efficiënte wijze zorg te kunnen leveren, een concurrerend aanbod aan zorgdiensten te bieden en daarmee leegstand te voorkomen. bbn ondersteunt Cardia bij het verantwoord nemen van beslissingen om deze ambitie waar te maken.

Vraagstukken over onder andere woonvormen, woonomgeving, doelgroepen, eigendomssituatie en tijdstip van investeren worden gestructureerd ontleed om de haalbaarheid te onderzoeken. Bij deze onderzoeken wordt telkens het effect van elk initiatief op de gehele vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt. Daartoe heeft de huisvestingsadviseur een rekenmodel voor de vastgoedexploitatie tot zijn beschikking en wordt desgewenst een demografisch onderzoek voor de betreffende gemeente uitgevoerd. Bij diverse deelvragen binnen een haalbaarheidsstudie wordt de huisvestingsadviseur ondersteund door planeconomen en bouwkostendeskundigen.

Een deel van de vastgoedportefeuille zal in de vorm van gehuurde gebouwen gestalte krijgen. De huisvestingsadviseur begeleidt Cardia bij de samenwerking en onderhandelingen met de verhuurder en/of investeerder. In de definitiefase ondersteunt de huisvestingsadviseur Cardia bij de met het opstellen van functionele en ruimtelijke Programma’s van Eisen en het selecteren en contracteren van architecten en zo nodig adviseurs.

Facts and figures

Opdrachtgever: Cardia
Print Friendly, PDF & Email

Deel deze pagina