Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Cultuurcluster Homburg Campus Cuijk

Cultuurcluster Homburg Campus Cuijk

Onderwijs en cultuur zijn functies die prima bij elkaar passen. Als er ook mogelijkheden zijn om dit op een beschikbare locatie te combineren, is dat een kans die het waard is om te benutten.

Elke combinatie heeft een programma en een vorm
In een locatiestudie voor het Homburg terrein zijn diverse onderwijsvoorzieningen voor het Merlet College en ROC De Leijgraaf onderzocht en in samenhang gebracht met bestaande voorzieningen zoals de schouwburg Cuijk, de Biblioplus en de Meander (kunsteducatie). Het opnieuw rangschikken van bestaande en nieuwe functies leidt tot mogelijkheden om programma’s in elkaar te schuiven of uit te breiden en zodoende de synergie te verbeteren. De ruimtelijke mogelijkheden en stedenbouwkundige eisen zijn bepalend voor de vorm van het programma.

Elke combinatie heeft een prijs
Het combineren van programma leidt tot een nieuwe kwaliteit. Dat kan gelden voor de verschijningsvorm, de efficiency in (multifunctioneel) gebruik en de exploitatie. De bebouwingsvarianten voor zowel de bestaande als nieuwe situatie zijn beoordeeld in relatie tot de bijpassende investeringskosten. Op basis hiervan heeft de gemeente besloten om de bestaande cultuurcluster te handhaven en te verbeteren.

Vergelijking zonder onbekenden
bbn heeft in het huisvestingsonderzoek de verschillende mogelijkheden onderzocht en drie varianten beschreven in een Programma van Eisen en vergeleken: Clusterbouw, stand alone Schouwburg en renovatie bestaande Schouwburg. De varianten zijn vervolgens doorgerekend op kosten en risico’s.

Onderwijs en cultuur zijn functies die prima bij elkaar passen. Als er ook mogelijkheden zijn om dit op een beschikbare locatie te combineren, is dat een kans die het waard is om te benutten.

Elke combinatie heeft een programma en een vorm
In een locatiestudie voor het Homburg terrein zijn diverse onderwijsvoorzieningen voor het Merlet College en ROC De Leijgraaf onderzocht en in samenhang gebracht met bestaande voorzieningen zoals de schouwburg Cuijk, de Biblioplus en de Meander (kunsteducatie). Het opnieuw rangschikken van bestaande en nieuwe functies leidt tot mogelijkheden om programma’s in elkaar te schuiven of uit te breiden en zodoende de synergie te verbeteren. De ruimtelijke mogelijkheden en stedenbouwkundige eisen zijn bepalend voor de vorm van het programma.

Elke combinatie heeft een prijs
Het combineren van programma leidt tot een nieuwe kwaliteit. Dat kan gelden voor de verschijningsvorm, de efficiency in (multifunctioneel) gebruik en de exploitatie. De bebouwingsvarianten voor zowel de bestaande als nieuwe situatie zijn beoordeeld in relatie tot de bijpassende investeringskosten. Op basis hiervan heeft de gemeente besloten om de bestaande cultuurcluster te handhaven en te verbeteren.

Vergelijking zonder onbekenden
bbn heeft in het huisvestingsonderzoek de verschillende mogelijkheden onderzocht en drie varianten beschreven in een Programma van Eisen en vergeleken: Clusterbouw, stand alone Schouwburg en renovatie bestaande Schouwburg. De varianten zijn vervolgens doorgerekend op kosten en risico’s.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Cuijk
Omvang: circa 8.750 m2
Print Friendly, PDF & Email