Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Second Opinion Nuenen-West

De gemeente Nuenen stond aan de vooravond van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Nuenen-West en wilde graag een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie.

Zekerheid in samenwerking

Binnen de regio Eindhoven heeft de gemeente Nuenen in de komende jaren een aanzienlijke woningbouwopgave. Deze opgave krijgt vorm door de ontwikkeling van Nuenen-West, een gebiedsontwikkeling die volledig door marktpartijen wordt getrokken. Voordat de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, wilde de gemeente een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie.

Toetsing door vergelijking

Om deze grondexploitatie te kunnen beoordelen, is door bbn adviseurs een alternatieve grondexploitatie opgesteld. De normen die uit de alternatieve grondexploitatie voortkomen getoetst aan normen uit andere, vergelijkbare gebiedsontwikkelingen. Uit de analyse bleek een aantal risico’s. Hierover zijn afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en marktpartijen.

Verschillende aandachtsgebieden

Op basis van een quick scan v.o.n.-prijzen en een stichtingskostenbepaling met behulp van referentiebeelden is de residuele grondwaarde van het woningbouwprogramma bepaald. Daarnaast werd de Raming Civiele Techniek opgesteld op basis van het beeldkwaliteitplan, waarin de kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn onderbouwd.

Second Opinion Nuenen-West

De gemeente Nuenen stond aan de vooravond van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Nuenen-West en wilde graag een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie.

Zekerheid in samenwerking

Binnen de regio Eindhoven heeft de gemeente Nuenen in de komende jaren een aanzienlijke woningbouwopgave. Deze opgave krijgt vorm door de ontwikkeling van Nuenen-West, een gebiedsontwikkeling die volledig door marktpartijen wordt getrokken. Voordat de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, wilde de gemeente een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie.

Toetsing door vergelijking

Om deze grondexploitatie te kunnen beoordelen, is door bbn adviseurs een alternatieve grondexploitatie opgesteld. De normen die uit de alternatieve grondexploitatie voortkomen getoetst aan normen uit andere, vergelijkbare gebiedsontwikkelingen. Uit de analyse bleek een aantal risico’s. Hierover zijn afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en marktpartijen.

Verschillende aandachtsgebieden

Op basis van een quick scan v.o.n.-prijzen en een stichtingskostenbepaling met behulp van referentiebeelden is de residuele grondwaarde van het woningbouwprogramma bepaald. Daarnaast werd de Raming Civiele Techniek opgesteld op basis van het beeldkwaliteitplan, waarin de kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn onderbouwd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Nuenen
Omvang: 83 ha
Print Friendly, PDF & Email