Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Masterplan Groenzone Aalsmeer

Masterplan Groenzone Aalsmeer

De transformatie van het landschap binnen de Sloopzone in de Groenzone Aalsmeer kan op een hoger ambitieniveau worden gerealiseerd door een mogelijke bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Recreatieve invulling

Bij de herstucturering van het landschap wordt onder meer aandacht besteed aan groene entree’s, faunapassages, wandelroutes, kunstwerken, vlonderpad, speelbos, straatmeubilair, watergangen en oevers.

Toetsing van budgetten

De bestaande kostenraming is vanuit de civieltechnische kant door ons getoetst. Er is een globale inschatting gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden en de bijbehorende hoeveelheden. In de toetsing hebben we gebruik gemaakt van zelf opgestelde eenheidsprijzen en is ingezoomd op toeslagen, staartkosten en onvoorziene posten.

Afwegingsinstrumenten

Onze interpretatie van de realistische inrichtingskosten is een dankbaar instrument geweest voor de afweging van de opdrachtgever om een financiele bijdrage te leveren aan de herinrichting van het openbaar gebied.

De transformatie van het landschap binnen de Sloopzone in de Groenzone Aalsmeer kan op een hoger ambitieniveau worden gerealiseerd door een mogelijke bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Recreatieve invulling

Bij de herstucturering van het landschap wordt onder meer aandacht besteed aan groene entree’s, faunapassages, wandelroutes, kunstwerken, vlonderpad, speelbos, straatmeubilair, watergangen en oevers.

Toetsing van budgetten

De bestaande kostenraming is vanuit de civieltechnische kant door ons getoetst. Er is een globale inschatting gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden en de bijbehorende hoeveelheden. In de toetsing hebben we gebruik gemaakt van zelf opgestelde eenheidsprijzen en is ingezoomd op toeslagen, staartkosten en onvoorziene posten.

Afwegingsinstrumenten

Onze interpretatie van de realistische inrichtingskosten is een dankbaar instrument geweest voor de afweging van de opdrachtgever om een financiele bijdrage te leveren aan de herinrichting van het openbaar gebied.

Facts and figures

Opdrachtgever: Stichting Leefomgeving Schiphol
Omvang: 25 ha.
Print Friendly, PDF & Email