Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herontwikkeling VNB-terrein Velp

Herontwikkeling VNB-terrein Velp

De gemeente Rheden en Woningstichting Vivare wilden het VNB-terrein, een voormalig gasfabriekterrein van NUON, (her-)ontwikkelen. Door middel van een integraal ontwerpproces is via een aantal varianten gekomen tot een ruimtelijk raamwerk voor de invulling van de locatie.

Het terrein ligt midden in Velp, tussen de spoorlijn en de hoofdstraat. Het terrein ligt al enkele jaren braak. Er is een werkgroep geformeerd om invulling te geven aan de toekomstvisie. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en Vivare, omwonenden, vertegenwoordigers van de Stichting Promotie Centrum Velp en de Werkgroep Behoud Karakter Velp. De werkgroep heeft architect Crepain uitgekozen als stedenbouwkundige.

De opdracht van de werkgroep was een ontwerp te maken met een vastgestelde verhouding in de financieringscategorieën ten aanzien van het woningbouwprogramma en een sluitende gebiedexploitatie. In eerste instantie heeft bbn adviseurs hiertoe een knoppenmodel gemaakt op basis van een eerste voorontwerp. Deze is gebruikt om in integrale overleggen met de gemeente, Vivare en Crepain om financiële effecten van wijzigingen in uitgangspunten in programma en ontwerp direct inzichtelijk te maken. Dit heeft in een aantal stappen geleid tot een ontwerp met een sluitende gebiedsexploitatie.

Naast de planeconomische begeleiding tijdens het planproces heeft bbn adviseurs voor de aankoop van verschillende eigendommen van derden ondersteunende werkzaamheden verricht. Per perceel is de (residuele) waarde bepaald op basis van het ontwerp. Daarnaast is actief deelgenomen aan gesprekken om te komen tot afspraken over aankoop.

De gemeente Rheden en Woningstichting Vivare wilden het VNB-terrein, een voormalig gasfabriekterrein van NUON, (her-)ontwikkelen. Door middel van een integraal ontwerpproces is via een aantal varianten gekomen tot een ruimtelijk raamwerk voor de invulling van de locatie.

Het terrein ligt midden in Velp, tussen de spoorlijn en de hoofdstraat. Het terrein ligt al enkele jaren braak. Er is een werkgroep geformeerd om invulling te geven aan de toekomstvisie. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en Vivare, omwonenden, vertegenwoordigers van de Stichting Promotie Centrum Velp en de Werkgroep Behoud Karakter Velp. De werkgroep heeft architect Crepain uitgekozen als stedenbouwkundige.

De opdracht van de werkgroep was een ontwerp te maken met een vastgestelde verhouding in de financieringscategorieën ten aanzien van het woningbouwprogramma en een sluitende gebiedexploitatie. In eerste instantie heeft bbn adviseurs hiertoe een knoppenmodel gemaakt op basis van een eerste voorontwerp. Deze is gebruikt om in integrale overleggen met de gemeente, Vivare en Crepain om financiële effecten van wijzigingen in uitgangspunten in programma en ontwerp direct inzichtelijk te maken. Dit heeft in een aantal stappen geleid tot een ontwerp met een sluitende gebiedsexploitatie.

Naast de planeconomische begeleiding tijdens het planproces heeft bbn adviseurs voor de aankoop van verschillende eigendommen van derden ondersteunende werkzaamheden verricht. Per perceel is de (residuele) waarde bepaald op basis van het ontwerp. Daarnaast is actief deelgenomen aan gesprekken om te komen tot afspraken over aankoop.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Rheden
Omvang: circa 3 hectare
Print Friendly, PDF & Email