Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herinrichting Amsterdamse Bos Amsterdam

Herinrichting Amsterdamse Bos Amsterdam

Het Amsterdamse Bos is voor veel mensen uit Amsterdam en regio een belangrijk groengebied. Het is een recreatie-, sport- en natuurgebied van formaat. Sommige delen en elementen dienen hoognodig onder handen genomen te worden.

De herinrichting van het Amsterdamse Bos is een veel omvattend project. De Bosbaan wordt verbreed, de bruggen gerenoveerd en de doorgaande weg aangepakt. Daarnaast vormt de herinrichting van het entreegebied een belangrijk onderdeel van het project. De inrichting voldeed niet meer aan de huidige eisen. Het diende een ontvangstgebied te worden die representatief was voor het Amsterdamse Bos, waarin de natuur en het groen centraal staan. Hiermee werd tevens bereikt dat de grens tussen stad en bos scherper werd. Een bepalend element in de herinrichting van het entreegebied was de vervanging van de verharde parkeerplaatsen door parkeren op weideachtig gebied. Om dit te kunnen realiseren is er gebruik gemaakt van een gewapende grasconstructie.

bbn adviseurs heeft voor het project entreegebied het kostenmanagement gedaan. In deze rol maakte bbn adviseurs gedurende het ontwerpproces de kostenramingen en adviseerde bbn de opdrachtgever op het gebied van mogelijke constructies. Vanuit deze expertise gaf bbn adviseurs ook sturing aan het Ontwerpteam, waardoor er een haalbaar financieel resultaat werd gehaald met het behoud van kwaliteit van het ontwerp. Daarna heeft bbn adviseurs tevens de aanbestedingsprocedure verzorgd.

Het Amsterdamse Bos is voor veel mensen uit Amsterdam en regio een belangrijk groengebied. Het is een recreatie-, sport- en natuurgebied van formaat. Sommige delen en elementen dienen hoognodig onder handen genomen te worden.

De herinrichting van het Amsterdamse Bos is een veel omvattend project. De Bosbaan wordt verbreed, de bruggen gerenoveerd en de doorgaande weg aangepakt. Daarnaast vormt de herinrichting van het entreegebied een belangrijk onderdeel van het project. De inrichting voldeed niet meer aan de huidige eisen. Het diende een ontvangstgebied te worden die representatief was voor het Amsterdamse Bos, waarin de natuur en het groen centraal staan. Hiermee werd tevens bereikt dat de grens tussen stad en bos scherper werd. Een bepalend element in de herinrichting van het entreegebied was de vervanging van de verharde parkeerplaatsen door parkeren op weideachtig gebied. Om dit te kunnen realiseren is er gebruik gemaakt van een gewapende grasconstructie.

bbn adviseurs heeft voor het project entreegebied het kostenmanagement gedaan. In deze rol maakte bbn adviseurs gedurende het ontwerpproces de kostenramingen en adviseerde bbn de opdrachtgever op het gebied van mogelijke constructies. Vanuit deze expertise gaf bbn adviseurs ook sturing aan het Ontwerpteam, waardoor er een haalbaar financieel resultaat werd gehaald met het behoud van kwaliteit van het ontwerp. Daarna heeft bbn adviseurs tevens de aanbestedingsprocedure verzorgd.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Dienst Amsterdam Beheer
Omvang: 5 hectare
Architect: Bureau B+B, Stedebouw en landschaparchitectuur