Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Bedrijventerrein Kissel-Voskuilenweg Heerlen

Bedrijventerrein Kissel-Voskuilenweg Heerlen

Een herstructureringsopgave in Heerlen waarbij bestaande en toekomstige bedrijvigheid, woningbouw, openbare ruimte en infrastructuur met elkaar verbonden zijn.

Opsplitsen geeft helderheid

In opdracht van Tarra is door bbn adviseurs een globale doorrekening gemaakt aan de hand van de ontwerpstudies. Om helderheid te krijgen over de verscheidenheid aan onderwerpen binnen het plangebied, is deze opgesplitst in deelgebieden. Van elk deelgebied afzonderlijk zijn de verwachte grondkosten en grondopbrengsten in kaart gebracht. Daarnaast is op globale wijze een inschatting gemaakt van de wenselijke infrastructurele ingrepen voor het gehele plangebied.

Optimale fasering

Het ‘rekenen’ is gelijk opgegaan met het ‘tekenen’. Op deze wijze zijn de financiële consequenties van mogelijke ontwerpoplossingen al vanaf het eerste ogenblik inzichtelijk geweest. Het resultaat is in eerste instantie gestuurd op ingrepen die in de nabije toekomst kunnen plaatsvinden . Daarbij is uitgegaan van deelgebieden die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat ze in eigendom zijn van de gemeenten of omdat ze relatief weinig investeringen vragen.

Keuzemodel met de samenhangende effecten

bbn adviseurs heeft globale grondexploitaties van deelgebieden opgezet door onder meer de gewenste infrastructurele investeringen en de verwachte opbrengsten te bepalen. Deze zijn gekoppeld aan een realistische fasering.

Een herstructureringsopgave in Heerlen waarbij bestaande en toekomstige bedrijvigheid, woningbouw, openbare ruimte en infrastructuur met elkaar verbonden zijn.

Opsplitsen geeft helderheid

In opdracht van Tarra is door bbn adviseurs een globale doorrekening gemaakt aan de hand van de ontwerpstudies. Om helderheid te krijgen over de verscheidenheid aan onderwerpen binnen het plangebied, is deze opgesplitst in deelgebieden. Van elk deelgebied afzonderlijk zijn de verwachte grondkosten en grondopbrengsten in kaart gebracht. Daarnaast is op globale wijze een inschatting gemaakt van de wenselijke infrastructurele ingrepen voor het gehele plangebied.

Optimale fasering

Het ‘rekenen’ is gelijk opgegaan met het ‘tekenen’. Op deze wijze zijn de financiële consequenties van mogelijke ontwerpoplossingen al vanaf het eerste ogenblik inzichtelijk geweest. Het resultaat is in eerste instantie gestuurd op ingrepen die in de nabije toekomst kunnen plaatsvinden . Daarbij is uitgegaan van deelgebieden die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat ze in eigendom zijn van de gemeenten of omdat ze relatief weinig investeringen vragen.

Keuzemodel met de samenhangende effecten

bbn adviseurs heeft globale grondexploitaties van deelgebieden opgezet door onder meer de gewenste infrastructurele investeringen en de verwachte opbrengsten te bepalen. Deze zijn gekoppeld aan een realistische fasering.

Facts and figures

Opdrachtgever: TARRA architectuur en stedenbouw
Print Friendly, PDF & Email