Duurzaamheidsambitie Vestia Rotterdam

Vestia wil haar duurzaamheidsbeleid omzetten in maatregelen voor de bestaande en nieuw te ontwikkelen panden. bbn adviseurs is ingeschakeld om dit concreet te vertalen.

Een eigen duurzaamheidsambitie

Alle projecten van Ceres en Estrade zijn in de beoordeling meegenomen, zowel woningen als bedrijfspanden. De beoordeling vindt plaats op basis van de resultaten volgens de GPR Gebouw normering. Deze duurzaamheidscore wordt bepaald met 5 thema’s, te weten Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. De duurzaamheidsscore is vervolgens geanalyseerd en heeft geleid tot het bepalen van een eigen basisniveau waarin de eigen projecten dienen te voldoen. Het basisniveau vertaalt zich eenvoudig naar te nemen GPR-maatregelen.

Vertaling van de ambitie in kosten

Naast het basisniveau is ook onderzocht wat de consequenties zijn van het basisniveau in kosten. Door een besturingsknop toe te voegen kan kostenefficient worden gemonitord. Wat kost elke GPR-maatregel en is het effect groot? Zijn hogere scores mogelijk tegen gelijke kosten of gelijke scores tegen lagere kosten? Dit is nu bij elk te vervaardigen Programma van Eisen of ontwerptraject een geëigende werkwijze waarin rekening wordt gehouden met haalbaarheid, kosten en behoud van keuzevrijheid in het ontwerpproces.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement
Opdrachtgever:
Vestia Den Haag:

Deel deze pagina