Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn

Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn

In de gemeente Uithoorn is in 2017 gekozen voor vernieuwing van sport- en maatschappelijke accommodaties. De adviezen van bbn hielpen de gemeente tot een beslissing te komen in de dit complexe dossier.

Investeren in verouderde accommodaties

De wijken Zijdelwaard en Thamerdal zijn in de jaren ’60 gebouwd. De meeste voorzieningen voor sport en maatschappelijke functies dateren ook uit die tijd en zijn verouderd. Om de wijken een impuls te geven wil de gemeente investeren in de accommodaties. Wat is passend: renovatie of nieuwbouw? Welke financiële consequenties heeft dit? Wat is een passende manier van aanbesteden en financieren?

Verschillende varianten onderzocht

Het adviestraject startte met een analyse van de (vele) mogelijke varianten. In het onderzoek zijn 6 verschillende gebouwen betrokken. Voor de verschillende varianten zijn kostenramingen gemaakt van investeringen en opbrengsten. Naast een gedegen financiële analyse, ging het onderzoek ook in op de aanbestedingsstrategie, financieringsconstructie en nieuwe huisvestingsconcepten voor het bewegingsonderwijs.

Basis voor besluitvorming

De adviezen van bbn hebben voor bestuurders en raadsleden veel vragen weggenomen. Door de duidelijkheid over de financiën en uitvoeringsstrategie, kon de gemeente een onderbouwd besluit nemen. Dit besluit is de basis om snel met de realisatie van de nieuwe accommodaties te kunnen starten.

In de gemeente Uithoorn is in 2017 gekozen voor vernieuwing van sport- en maatschappelijke accommodaties. De adviezen van bbn hielpen de gemeente tot een beslissing te komen in de dit complexe dossier.

Investeren in verouderde accommodaties

De wijken Zijdelwaard en Thamerdal zijn in de jaren ’60 gebouwd. De meeste voorzieningen voor sport en maatschappelijke functies dateren ook uit die tijd en zijn verouderd. Om de wijken een impuls te geven wil de gemeente investeren in de accommodaties. Wat is passend: renovatie of nieuwbouw? Welke financiële consequenties heeft dit? Wat is een passende manier van aanbesteden en financieren?

Verschillende varianten onderzocht

Het adviestraject startte met een analyse van de (vele) mogelijke varianten. In het onderzoek zijn 6 verschillende gebouwen betrokken. Voor de verschillende varianten zijn kostenramingen gemaakt van investeringen en opbrengsten. Naast een gedegen financiële analyse, ging het onderzoek ook in op de aanbestedingsstrategie, financieringsconstructie en nieuwe huisvestingsconcepten voor het bewegingsonderwijs.

Basis voor besluitvorming

De adviezen van bbn hebben voor bestuurders en raadsleden veel vragen weggenomen. Door de duidelijkheid over de financiën en uitvoeringsstrategie, kon de gemeente een onderbouwd besluit nemen. Dit besluit is de basis om snel met de realisatie van de nieuwe accommodaties te kunnen starten.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Omvang: ca. 5.000-7.500 m2
Print Friendly, PDF & Email