Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  KC Diamant te Den Haag

KC Diamant te Den Haag

Lucas Onderwijs is een schoolbestuur met tientallen scholen in onder andere primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Het beleid is om in toenemende mate kindcentra (KC) te realiseren; een combinatie van primair onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij de ontwikkeling zoekt Lucas Onderwijs samenwerking met de betreffende gemeenten.

De aanleiding van het project is de slechte staat van de huidige huisvesting van basisschool De Vuurvlinder. Voor de huisvesting van het KC zal naast het bestaande Diamant College een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Dit heeft als voordeel dat Vuurvlinder en Diamant College ook programmatische samenwerking met elkaar kunnen aangaan.
Voor de realisatie van de nieuwbouw is gekozen voor een Bouwteamcontract. Het ontwerp zal voor de aanbestedingsfase tot een bepaald niveau worden uitgewerkt. De definitieve uitwerking zal daarna samen met de aannemer plaatsvinden. Deze contractvorm heeft als voordeel dat de kennis van de markt kan worden benut zonder de grote administratieve last van een Design & Build-contract op basis van de UAV-gc.
Bbn adviseurs is hierbij betrokken als adviseur, projectmanager en bouwkostenmanager in de definitiefase tot en met de oplevering.

Lucas Onderwijs is een schoolbestuur met tientallen scholen in onder andere primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Het beleid is om in toenemende mate kindcentra (KC) te realiseren; een combinatie van primair onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij de ontwikkeling zoekt Lucas Onderwijs samenwerking met de betreffende gemeenten.

De aanleiding van het project is de slechte staat van de huidige huisvesting van basisschool De Vuurvlinder. Voor de huisvesting van het KC zal naast het bestaande Diamant College een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Dit heeft als voordeel dat Vuurvlinder en Diamant College ook programmatische samenwerking met elkaar kunnen aangaan.
Voor de realisatie van de nieuwbouw is gekozen voor een Bouwteamcontract. Het ontwerp zal voor de aanbestedingsfase tot een bepaald niveau worden uitgewerkt. De definitieve uitwerking zal daarna samen met de aannemer plaatsvinden. Deze contractvorm heeft als voordeel dat de kennis van de markt kan worden benut zonder de grote administratieve last van een Design & Build-contract op basis van de UAV-gc.
Bbn adviseurs is hierbij betrokken als adviseur, projectmanager en bouwkostenmanager in de definitiefase tot en met de oplevering.

Facts and figures

Omschrijving: Gebruiker: Basisschool De Vuurvlinder, Diamantcollege, kinderopvang
Opdrachtgever: Lucas Onderwijs
Omvang: 2.400 m2 bvo
Print Friendly, PDF & Email