Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Verduurzaming gemeentehuis Medemblik

Verduurzaming gemeentehuis Medemblik

De gemeente Medemblik geeft duurzaamheid een hoge prioriteit en wil deze ambitie nadrukkelijk uitdragen voor haar gebouwenbestand. Het voorstel is om het huidige gemeentehuis (een voormalig kantoorgebouw) te verduurzamen tot een energieneutraal gebouw.

Voor het verduurzamen van het gemeentehuis is een stappenplan opgesteld. Aller eerst is een onderzoeksrapport opgesteld om de mogelijkheden voor verduurzamen in beeld te brengen. In dit onderzoeksrapport zijn mogelijke verduurzamingsmaatregelen aangegeven.
Op basis van het onderzoeksrapport heeft de gemeente al een besluit genomen om de aangegeven stappen 1 en 2 direct tot uitvoering te brengen. Tevens heeft de gemeente aangegeven stap 3 nader uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek.

Onderzoeksfase
In overleg met de gemeente over de doelstelling en de ambities heeft bbn adviseurs een onderzoeksrapport opgesteld over de verduurzamingsmaatregelen. Het resultaat is een 5 stappenplan om te komen tot een energieneutraal gebouw. Op basis hiervan heeft de
gemeente al besloten om stap 1 en 2 direct uit te voeren.

Haalbaarheidsfase

In samenwerking met gespecialiseerde adviesbureaus zijn de verduurzamingsmaatregelen van stap 3 uitgewerkt in een ruimtelijke inpassing en vastgelegd in een functionele omschrijving. Tevens is voor het pakket maatregelen een investeringskostenberekening opgesteld.

De gemeente Medemblik geeft duurzaamheid een hoge prioriteit en wil deze ambitie nadrukkelijk uitdragen voor haar gebouwenbestand. Het voorstel is om het huidige gemeentehuis (een voormalig kantoorgebouw) te verduurzamen tot een energieneutraal gebouw.

Voor het verduurzamen van het gemeentehuis is een stappenplan opgesteld. Aller eerst is een onderzoeksrapport opgesteld om de mogelijkheden voor verduurzamen in beeld te brengen. In dit onderzoeksrapport zijn mogelijke verduurzamingsmaatregelen aangegeven.
Op basis van het onderzoeksrapport heeft de gemeente al een besluit genomen om de aangegeven stappen 1 en 2 direct tot uitvoering te brengen. Tevens heeft de gemeente aangegeven stap 3 nader uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek.

Onderzoeksfase
In overleg met de gemeente over de doelstelling en de ambities heeft bbn adviseurs een onderzoeksrapport opgesteld over de verduurzamingsmaatregelen. Het resultaat is een 5 stappenplan om te komen tot een energieneutraal gebouw. Op basis hiervan heeft de
gemeente al besloten om stap 1 en 2 direct uit te voeren.

Haalbaarheidsfase

In samenwerking met gespecialiseerde adviesbureaus zijn de verduurzamingsmaatregelen van stap 3 uitgewerkt in een ruimtelijke inpassing en vastgelegd in een functionele omschrijving. Tevens is voor het pakket maatregelen een investeringskostenberekening opgesteld.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Print Friendly, PDF & Email