Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Multifunctionele accommodatie Hart voor Koolhof Deurne

Multifunctionele accommodatie Hart voor Koolhof Deurne

In Deurne wil de gemeente een nieuw centrum ontwikkelen in de wijk Koolhof. In het centrum moet een multifunctionele accommodatie gerealiseerd gaan worden.

Een nieuw cluster van maatschappelijke voorzieningen

De ontwikkeling bestaat uit een brede school, een nieuwe sporthal en een wijkcentrum in een multifunctionele accommodatie. Daarnaast worden ook appartementen en infrastructuur gerealiseerd. De gemeente Deurne werkt samen met corporatie Bergopwaarts@BOW, de voornaamste eigenaar van woningen in de wijk. Aan bbn adviseurs is onafhankelijk financieel advies gevraagd.

Meerdere varianten mogelijk

In korte tijd werd in een aantal rekenslagen een definitieve berekening gemaakt, waarbij onze kennis van zowel gebouw- als gebiedsontwikkeling werd ingezet. De basis bestond uit het stedenbouwkundig plan en het Programma van Eisen voor de multifunctionele accommodatie. Onzekerheid over de wenselijkheid van het slopen van de bestaande sporthal was reden voor variantberekeningen.

Een onderbouwd resultaat

Om het financiële projectresultaat van Hart voor Koolhof te kunnen bepalen is een gebiedsexploitatie opgesteld. Dit is een berekening waarin alle kosten en opbrengsten van het project in de tijd gefaseerd zijn opgenomen. Onderdelen van de berekening zijn onderbouwd met onder andere een bouwkostenraming, civieltechnische kostenraming en bepaling huisvestingsvergoeding scholen (VNG).

In Deurne wil de gemeente een nieuw centrum ontwikkelen in de wijk Koolhof. In het centrum moet een multifunctionele accommodatie gerealiseerd gaan worden.

Een nieuw cluster van maatschappelijke voorzieningen

De ontwikkeling bestaat uit een brede school, een nieuwe sporthal en een wijkcentrum in een multifunctionele accommodatie. Daarnaast worden ook appartementen en infrastructuur gerealiseerd. De gemeente Deurne werkt samen met corporatie Bergopwaarts@BOW, de voornaamste eigenaar van woningen in de wijk. Aan bbn adviseurs is onafhankelijk financieel advies gevraagd.

Meerdere varianten mogelijk

In korte tijd werd in een aantal rekenslagen een definitieve berekening gemaakt, waarbij onze kennis van zowel gebouw- als gebiedsontwikkeling werd ingezet. De basis bestond uit het stedenbouwkundig plan en het Programma van Eisen voor de multifunctionele accommodatie. Onzekerheid over de wenselijkheid van het slopen van de bestaande sporthal was reden voor variantberekeningen.

Een onderbouwd resultaat

Om het financiële projectresultaat van Hart voor Koolhof te kunnen bepalen is een gebiedsexploitatie opgesteld. Dit is een berekening waarin alle kosten en opbrengsten van het project in de tijd gefaseerd zijn opgenomen. Onderdelen van de berekening zijn onderbouwd met onder andere een bouwkostenraming, civieltechnische kostenraming en bepaling huisvestingsvergoeding scholen (VNG).

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Deurne en Bergopwaarts@BOW
Architect: Povše & Timmermans architecten ingenieurs bv