Herontwikkeling Stadsoevers Roosendaal

De gemeente Roosendaal is voornemens de ontwikkeling van het project Stadsoevers opnieuw ter hand te nemen en deze ontwikkeling grotendeels in eigen beheer op te zetten.

Aan bbn adviseurs is gevraagd om de wijze waarop de gemeente de exploitatieopzet vorm heeft gegeven te beoordelen en de gemeente daar waar nodig te adviseren. De planeconomen van bbn adviseurs hebben de gehanteerde grondexploitatie op diverse parameters beoordeeld. Het resultaat van de beoordeling en de daaruit voortvloeiende adviezen hebben we vervolgens in een notitie aan de gemeente gepresenteerd.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Gebiedsontwikkeling, Planeconomie
Opdrachtgever:
Gemeente Roosendaal

Deel deze pagina