Grondexploitaties gemeente Culemborg

Gemeente Culemborg wilde in 2019 een kwaliteitsslag maken in de grondexploitaties, met een betere onderbouwing en meer communicatieve kracht.

Grondexploitatie: meer dan een spreadsheet

Het overzicht van de grondexploitaties bij de gemeente Culemborg bestond uit een serie spreadsheets. De gemeente wilde dit op een aantal punten verbeteren:

  • betere onderbouwing van de getallen;
  • duidelijkere communicatie met goed leesbare projectboekjes waarin resultaat en uitgangspunten helder zijn verwoord;
  • toevoegen van een expliciete risicoanalyse.

Samenwerking met alle betrokkenen

Om het overzicht van de grondexploitaties te verbeteren, is bbn achtergrondinformatie gaan verzamelen door gesprekken met projectleiders en teamleden. Ook zijn alle kosten- en opbrengstenramingen opnieuw opgebouwd. Tot slot zijn de grondexploitaties vertaald in leesbare rapportages.

Een stap vooruit – en lessen voor het volgend jaar

De vernieuwde rapportages over de grondexploitaties kregen de nodige complimenten van bestuur, management en accountant voor de toegankelijkheid. Ook zorgde de herziening van de grondexploitaties voor betere afstemming over de uitgangspunten. Het proces is afgesloten met een evaluatie waarin werd benoemd wat goed ging, maar ook de leerpunten voor de actualisatie van volgend jaar.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Culemborg

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld