Masterplan binnensportaccommodaties gemeente Zeist

​De gemeente Zeist heeft een aantal binnensportaccommodaties in eigendom. Deze accommodaties bestaan uit gymlokalen (bij basisscholen), sporthallen en een zwembad. Daarnaast zijn er binnen de gemeentegrenzen diverse binnensportaccommodaties in eigendom van derden, bijvoorbeeld KNVB en Schaerweijde maar ook bij middelbare scholen.

Aansluiting van aanbod op de vraag naar binnensportaccommodaties

De vraag naar binnensportaccommodaties in Zeist is groot. Diverse signalen duidden op een tekort aan of onpraktisch gelokaliseerde accommodaties. Er zijn bijvoorbeeld verenigingen die te maken hebben met een sterke (en duurzame) groei van het aantal leden. Daarnaast zijn er buitensportverenigingen (hockey) die de wens hebben om in de koude wintermaanden gebruik te maken van een sporthal en dan het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van hun eigen clubgebouw. De gemeente Zeist heeft sport hoog in het vaandel staan. De gemeente Zeist wil graag zoveel mogelijk voorzien in de sportwensen van haar burgers.

In het project Masterplan binnensportaccommodaties werden vraag en aanbod geïnventariseerd. Er werd geconstateerd dat het bestaande aanbod niet aansluit op de actuele vraag. Op meerdere manieren is onderzoek gedaan naar wat de gemeente kan en/of moet veranderen. Omdat de (financiële) middelen niet onbeperkt zijn, wil de gemeente dat graag op een efficiënte wijze realiseren. Voor een betere aansluiting van het aanbod op de vraag moeten er keuzes gemaakt worden. Sommige locaties zijn sterk verouderd en moeten vervangen of gerenoveerd worden. Soms kan uitbreiding of toevoeging nodig zijn waar andere aspecten kunnen meespelen in de keuzes en mogelijkheden.

Knoppenmodel

De gemeente Zeist heeft bbn gevraagd om in eerste instantie de financiële stand van zaken rondom de binnensportaccommodaties in kaart te brengen op basis van de bestaande situatie. De actuele uitgaande en binnenkomende kasstromen zijn uitgesplitst per locatie. In één rekenmodel is overzichtelijk weergegeven hoe het er per locatie financieel voor staat.

Inzicht in financiële consequenties van ontwikkelkeuzes

bbn heeft een knoppenmodel gemaakt om inzicht te geven in de financiële gevolgen van potentiële ontwikkelrichtingen. Als er voor een bepaalde locatie bijvoorbeeld gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw in plaats van renovatie, is in het rekenmodel direct inzichtelijk welke invloed dat heeft op de financiën van de komende jaren. Die informatie heeft het projectteam gebruikt om uiteindelijk de meest optimale totaalsituatie te realiseren.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Meer van een bbn bebouwde wereld