Selecteer een pagina

Vastgoedadvies

Vastgoedadvies

Theater Zuidplein, Rotterdam

Theater Zuidplein, Rotterdam

Theater Zuidplein in Rotterdam is verhuisd naar een nieuw gebouw dat in september 2020 officieel is geopend door Koningin Máxima. Dit bijzondere pand huisvest ook een vestiging van Bibliotheek Rotterdam. bbn adviseurs ondersteunde Theater Zuidplein bij het maken van...

Nieuw vastgoedinformatiesysteem voor CVDH 

Nieuw vastgoedinformatiesysteem voor CVDH 

bbn adviseurs wordt door de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) ingehuurd voor projectmanagementondersteuning. In deze rol zorgen we voor een continue verbetering van de organisatie op het gebied van procesverbetering en informatiemanagement en leveren we...

Flexibele huisvesting zorglocatie, Vierhouten

Flexibele huisvesting zorglocatie, Vierhouten

Stichting Philadelphia Zorg staat voor een enorme opgave: er moet goede kwaliteit zorg én zorghuisvesting geleverd worden, terwijl de inkomsten dalen door de verslechterende conjunctuur. Samen met bbn adviseurs is Philadelphia erin geslaagd een haalbare businesscase...

Onderzoek vastgoedinformatie CVDH 

Onderzoek vastgoedinformatie CVDH 

De Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) gaat over op een nieuw vastgoedinformatiesysteem. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de gemeente één manier van werken, lezen en schrijven heeft voor het informatiemanagement. Het nieuwe vastgoedinformatiesysteem (VIS)...

Centrale huisvesting Landelijke Eenheid Nationale Politie

Centrale huisvesting Landelijke Eenheid Nationale Politie

De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is een continu veranderende organisatie waar specialisten op uiteenlopende vakgebieden werken. De organisatie is centraal gehuisvest in een gebouwencluster in Driebergen en enkele andere locaties. De gebouwen worden...

Scenariostudie Abbink Spainkgebouw, IJsselstein

Scenariostudie Abbink Spainkgebouw, IJsselstein

De gemeente IJsselstein is eigenaar van het oude schoolgebouw aan de Mr. Abbink Spainkstraat in IJsselstein.  Op deze locatie wil de gemeente middeldure huurwoningen realiseren voor starters en/of senioren. Voordat de gemeente hiervoor een ontwikkelaar selecteert,...

Ontwikkelingsstrategie accommodaties Gemeente Voorschoten

Ontwikkelingsstrategie accommodaties Gemeente Voorschoten

Hoe kunnen wij onze maatschappelijke voorzieningen goed huisvesten, voldoende woningen bouwen én het centrum versterken? Met die vraag van gemeente Voorschoten in het achterhoofd onderzocht bbn adviseurs de ontwikkelmogelijkheden van 16 gemeentelijke gebouwen: van...

1,6 miljoen euro subsidie voor restauratie Visafslag Scheveningen

1,6 miljoen euro subsidie voor restauratie Visafslag Scheveningen

Scheveningen staat bekend om de aanvoer van en handel in verse vis. Wie Scheveningen zegt, zegt vis. De Visafslag - gelegen aan de Visafslagweg - bestaat uit een kopgebouw met daarachter 23 loodsen. Het object wordt sinds 2019 aangemerkt als rijksmonument. Het...

Ambtelijke huisvesting ABG-organisatie

Ambtelijke huisvesting ABG-organisatie

Sinds 1 januari 2016 werken de medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. De medewerkers zijn verspreid over de huidige drie gemeentekantoren. Optimaliseren van samenwerking over...

Toekomstbestendig vastgoedbeheerplan gemeente Montferland

Toekomstbestendig vastgoedbeheerplan gemeente Montferland

Met het opstellen van een vastgoedbeheerplan heeft de gemeente Montferland haar vastgoedportefeuille geprofessionaliseerd. De meerjarenonderhoudsplannen en een nota vastgoedbeleid waren al voorhanden, maar de schakel daartussen ontbrak. bbn adviseurs heeft de gemeente...

Restauratie kantoorvilla “de Drie Hoefijzers”

Restauratie kantoorvilla “de Drie Hoefijzers”

De voormalige bierbouwerij 'de Drie Hoefijzers' in Den Haag bestaat uit een open plaats met drie monumentale gebouwen. Voor de kantoorvilla en een voormalig stalgebouw was al snel een woonprogramma bedacht. Een nieuwe bestemming voor het koelhuis liet langer op zich...

Stikstofonderzoek zorgboerderij De Marsen

Stikstofonderzoek zorgboerderij De Marsen

De bouwsector kwam medio 2019 voor een uitdaging te staan. Door een uitspraak van de Hogeraad in mei 2019, komt de stikstofuitstoot bij bouwactiviteiten onder een vergrootglas te liggen. bbn adviseurs pakt de handschoen direct op met deskundig advies aan...

Transformatie koelhuis voormalige brouwerij “de Drie Hoefijzers”

Transformatie koelhuis voormalige brouwerij “de Drie Hoefijzers”

De voormalige bierbouwerij "de Drie Hoefijzers" in Den Haag bestaat uit een open plaats met drie monumentale gebouwen. Voor de kantoorvilla en een voormalig stalgebouw was al snel een woonprogramma bedacht. Een nieuwe bestemming voor het koelhuis liet langer op zich...

Multifunctionele accommodaties gemeente Veere

Multifunctionele accommodaties gemeente Veere

De gemeente Veere bekijkt de mogelijkheden van multifunctionele accommodaties (mfa's) in vier dorpskernen. Bij het uitwerken van de plannen stuurt de gemeente niet alleen op de bouw- en stichtingskosten maar neemt ze ook de kosten tijdens de hele gebruiksperiode mee....

Verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Velsen

Verduurzaming vastgoedportefeuille gemeente Velsen

De gemeente Velsen wil een aanpak opstellen voor het verduurzamen van haar vastgoed. Wij hebben eerst in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is binnen de gemeente, waarbij we de volgende vragen hebben gesteld: zijn concrete doelstellingen met betrekking...

Nieuwe huisvesting Hogeschool iPabo te Alkmaar

Nieuwe huisvesting Hogeschool iPabo te Alkmaar

iPabo is een hogeschool voor Pabo-onderwijs met vestigingen in Amsterdam en Alkmaar. Omdat de huisvesting van de vestiging in Alkmaar niet meer voldeed, heeft iPabo een ander gebouw aangekocht. Dit voormalige kantoorgebouw is gekozen uit een aantal opties, vanwege de...

Vastgoednota gemeente Haarlem

Vastgoednota gemeente Haarlem

Afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem staat voor een belangrijke opgave: de doorontwikkeling naar een professionele vastgoedorganisatie die vanuit een regierol het vastgoedbeheer uitvoert. Bbn adviseurs ondersteunt de gemeente hierin door het opstellen van een...

Kostprijsdekkende huur en vastgoedexploitaties Uithoorn

Kostprijsdekkende huur en vastgoedexploitaties Uithoorn

Gemeente Uithoorn wil graag inzicht in de vastgoedexplotiatie en kostprijsdekkende huur van haar panden. Zicht op de kosten van gemeentelijk vastgoed. De gemeente Uithoorn heeft circa 70 gebouwen in beheer. Dit is inclusief scholen, maar exclusief sportaccommodaties....

Quickscan gemeente Wassenaar – Voorschoten

Quickscan gemeente Wassenaar – Voorschoten

"Binnen een zeer korte tijd willen wij graag inzicht hebben over de mogelijkheden en de financiële consequenties om in onze gemeentelijke panden (minimaal) 20% energiebesparing en 14% zelfstandige energieopwekking te realiseren". Dat was de vraag die de gemeente...

Huurberekeningen woonzorgcentrum De Evenaar Rotterdam

Huurberekeningen woonzorgcentrum De Evenaar Rotterdam

Bbn heeft zorginstelling Parnassia ondersteund bij het inschatten van de huurprijs van verschillende typen appartementen in woonzorgcentrum De Evenaar. Hierbij is gebruik gemaakt van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS of 'huurpuntensysteem' is een...

Huurberekeningen Philadelphia

Huurberekeningen Philadelphia

bbn ondersteunt Philadelphia bij het bepalen van het huurniveau voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS of 'huurpuntensysteem' is een rekenmethode om de redelijke huurprijs van een sociale huurwoning vast...

Verpleeghuis De Klinkenberg te Ede

Verpleeghuis De Klinkenberg te Ede

Initiatieffase, plan- en prijsvorming voor de nieuwbouw van een verpleeghuis voor 120 bewoners met 10 tijdelijke opvangplaatsen.  Bbn adviseurs heeft Stichting Vilente geadviseerd over de aanpak, de besluiten hierover van de nodige onderbouwende stukken voorzien en de...

Vastgoedorganisatie gemeente Waalwijk

Vastgoedorganisatie gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk wil haar processen rondom het eigen vastgoed verbeteren om inzicht en transparantie in de prestaties van het vastgoed te krijgen. Dit stelt het College en de Raad in staat om haar besluitende en toetsende taken goed uit voeren. 1e Kadernota vastgoed:...

Vastgoedstrategie gemeente Nissewaard

Vastgoedstrategie gemeente Nissewaard

In opdracht van gemeente Nissewaard stelt bbn een vastgoedstrategie op. Hiermee zet de gemeente een koers uit voor het vastgoedbezit op lange termijn. Centraal in de vastgoedstrategie staat het definiëren van de toegevoegde waarde van het vastgoed aan gemeentelijke...

Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn

Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn

In de gemeente Uithoorn is in 2017 gekozen voor vernieuwing van sport- en maatschappelijke accommodaties. De adviezen van bbn hielpen de gemeente tot een beslissing te komen in de dit complexe dossier. Investeren in verouderde accommodaties De wijken Zijdelwaard en...

Cultura te Ede

Cultura te Ede

In opdracht van gemeente Ede onderzoekt bbn adviseurs de inpassing van Cultura in het voormalig V&D pand aan de Achterdoelen. De verwachting is dat dit scenario bijdraagt aan de levendigheid van het centrum. Door bbn wordt inzichtelijk gemaakt wat het structurele...

Businesscases Politiebureau

Businesscases Politiebureau

De Landelijke Politie heeft een grote vastgoedopgave te realiseren. Per district worden verschillende businesscases onderzocht om te kunnen besluiten welke projecten gerealiseerd worden. Door bbn zijn verschillende businesscases opgesteld. Onderzoek naar opties Op...

Kostprijsdekkende huur dorps- en buurthuizen Alphen ad Rijn

Kostprijsdekkende huur dorps- en buurthuizen Alphen ad Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn wil de kostprijs van haar maatschappelijk vastgoed helder in beeld krijgen. Als uitgangspunt voor verdere beleidsmatige en strategische analyse is de kostprijsdekkende huur voor 10 multifunctionele accommodaties met behulp van een...

Verkoopoptimalisatie Youké Amersfoort

Verkoopoptimalisatie Youké Amersfoort

Voor Stichting Youké Sterke Jeugd te Amersfoort heeft bbn–BOB advies haar brede kennis en ervaring op strategisch en operationeel niveau succesvol kunnen inzetten voor de Youké locatie aan de Scheltemalaan. Een deel van het complex was niet meer nodig voor en kon...

Advies eigendomssituatie theater De Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur

Advies eigendomssituatie theater De Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur

In Etten-Leur is men voornemens een nieuw theatergebouw op te richten ter vervanging van het huidige gebouw van De Nieuwe Nobelaer. Het nieuwe gebouw moet huisvesting gaan bieden aan onder andere het theater, de bibliotheek, de kunsteducatie en de kunstuitleen van...

Bouwmanagement: Coaching on the job

Bouwmanagement: Coaching on the job

Coaching van een intern projectmanager bij een gemeente in Flevoland Een projectmanager van een gemeente in Flevoland is via een interne vacature als projectmanager bij de gemeentelijk vastgoedafdeling gaan werken. Met ervaring in projectmanagement , een grote...

Huisvesting Afval Service Oost Amsterdam

Huisvesting Afval Service Oost Amsterdam

bbn adviseurs is gevraagd mee te kijken in het project van het huisvestingsproject Afval Service Oost. Het project behelsde het gereedmaken van een nieuwe locatie voor het samenvoegen van verschillende afvaldiensten. Het project was steeds groter geworden bbn is...

Huisvesting Gemeente De Bilt

Huisvesting Gemeente De Bilt

De huidige huisvesting van de gemeente De Bilt is gedateerd en voldoet, naast de gewenste klimatologische eisen, niet aan de eisen van Het Nieuwe Werken. Door bbn is onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het gemeentehuis up to date te krijgen en ook...

Huurbeleid gemeente Lansingerland

Huurbeleid gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland werkt aan een optimalisatieslag van haar vastgoedportefeuille. De huidige huurtarieven van maatschappelijk vastgoed zijn historisch gegroeid, waarbij in het verleden ook sprake was van verwevenheid met subsidies. De gemeente streeft er naar...

TDD diverse zorginstellingen

TDD diverse zorginstellingen

De beoogde portefeuille bestond uit 15 bestaande panden die uiteenlopend verhuurd (gaan) worden aan zorgorganisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 5 objecten bevonden zich nog in de ontwikkelfase en worden binnen 2 jaar...

Kostprijsdekkende huur vastgoed gemeente Haarlem

Kostprijsdekkende huur vastgoed gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het op orde krijgen van de vastgoedportefeuille. In de verdere professionalisering van de organisatie past ook het inzicht in de kostprijshuur van gebouwen (KPDH). Huidig model voldoet niet Het...

TDD van een ontwikkelplan

TDD van een ontwikkelplan

Ten behoeve van een beoogde verwerving van een ontwikkelplan van de nieuwe kantoor- en onderwijshuisvesting voor Stichting Gezondheidscentra Eindhoven heeft bbn adviseurs voor Cofinimmo SA/NV het Technisch Due Diligence onderzoek uitgevoerd. In opdracht van Stichting...

Kostprijsdekkende huur deelportefeuilles vastgoed gemeente Amsterdam

Kostprijsdekkende huur deelportefeuilles vastgoed gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een grote hoeveelheid gebouwen, verdeeld in verschillende deelportefeuilles. Per deelportefeuille wil de gemeente weten welk huurniveau zorgt voor een kostprijsdekkende huur van het vastgoed. Toepassing in de nieuwe vastgoedorganisatie Het...

Vastgoedportefeuille gemeente Hoogeveen

Vastgoedportefeuille gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft een bezuinigingsopgave en zoekt deze ten dele in het gemeentelijk vastgoed. Met behulp van VastgoedMaps heeft de gemeente een aantal scenario’s opgesteld en doorgerekend, om zo te komen tot een integrale toekomstvisie. Integrale benadering...

DGBC-benchmark, energie en duurzaamheid

DGBC-benchmark, energie en duurzaamheid

Ondanks het feit dat vastgoed in Nederland goed is voor 30-40% van het totale energieverbruik ontbrak het lange tijd aan een eenduidige en uitgebreide benchmark op het gebied van energieverbruik van vastgoed. Door de komst van de DGB-benchmark is het mogelijk geworden...

Vastgoedportefeuille Amsterdam in beeld met VastgoedMaps

Vastgoedportefeuille Amsterdam in beeld met VastgoedMaps

De vastgoedportefeuille van de gemeente Amsterdam bestaat uit ongeveer 2.300 objecten. De aansturing van deze portefeuille is verspreid over 7 stadsdelen, 6 diensten en een aantal programmabureaus. Het college van B&W van de gemeente Amsterdam wil meer overzicht...

Verbouwing MECC Maastricht

Verbouwing MECC Maastricht

Het Maastrichts Expositie & Congres Centrum (MECC Maastricht), is een moderne, dynamische organisatie die zich bezighoudt met het organiseren en accommoderen van beurzen, congressen en grootschalige culturele en sportieve evenementen. Het flexibele en...

Onderhoud en beheer van gemeentelijke accommodaties Bunnik

Onderhoud en beheer van gemeentelijke accommodaties Bunnik

Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke accommodaties vormt bij (bijna) alle gemeentes een belangrijk deel van de gemeentelijke begroting. Het sturen op en bewaken van deze kosten is daarom essentieel. Een meerjaren onderhouds begroting is een belangrijk...

Faculteit Bouwkunde Delft

Faculteit Bouwkunde Delft

Het permanent huisvesten van de Faculteit Bouwkunde in het monumentale, voormalige hoofdgebouw van de TU Delft De uitdaging De faculteit Bouwkunde van de TU Delft is sinds 2008 gehuisvest in het monumentale, voormalige hoofdgebouw, gebouwd in de periode 1918 - 1923,...

VastgoedMaps Groningen / Sociaal Culturele Accommodaties Groningen

VastgoedMaps Groningen / Sociaal Culturele Accommodaties Groningen

De gemeente Groningen wil onderzoeken hoe accommodaties efficiënter gebruikt kunnen worden. Met VastgoedMaps wordt de strategische informatie over 400 panden snel toegankelijk gemaakt. Daarmee kunnen goede keuzes veel sneller en gefundeerder gemaakt worden....

Vastgoedportefeuille gemeente Zeist

Vastgoedportefeuille gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Zeist haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de mate...

Vastgoedportefeuille gemeente Hoorn

Vastgoedportefeuille gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Hoorn haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de mate...

Vastgoedportefeuille gemeente Bussum

Vastgoedportefeuille gemeente Bussum

De gemeente Bussum heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Bussum haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de...

Vastgoedportefeuille gemeente Houten

Vastgoedportefeuille gemeente Houten

De gemeente Houten heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Houten haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de...

Vastgoedportefeuille gemeente Enschede

Vastgoedportefeuille gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Enschede haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt...

Vastgoedportefeuille gemeente Aalsmeer

Vastgoedportefeuille gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Aalsmeer haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt...

Vastgoedportefeuille gemeente Etten-Leur

Vastgoedportefeuille gemeente Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Etten-Leur haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps...

Vastgoedportefeuille gemeente Nederlek

Vastgoedportefeuille gemeente Nederlek

De gemeente Nederlek heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Nederlek haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt...

Vastgoedportefeuille gemeente Lelystad

Vastgoedportefeuille gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Lelystad haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt...

Vastgoedportefeuille gemeente Spijkenisse

Vastgoedportefeuille gemeente Spijkenisse

De gemeente Spijkenisse heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Spijkenisse haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps...

Vastgoedportefeuille gemeente Marum

Vastgoedportefeuille gemeente Marum

De gemeente Marum heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Marum haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de mate...

Vastgoedportefeuille gemeente Venlo

Vastgoedportefeuille gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Venlo haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de mate...

Vastgoedportefeuille gemeente Vlissingen

Vastgoedportefeuille gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Vlissingen haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps...

Vastgoedportefeuille gemeente Weert

Vastgoedportefeuille gemeente Weert

De gemeente Weert heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Weert haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de mate...

Vastgoedportefeuille gemeente Utrecht

Vastgoedportefeuille gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Utrecht haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de...

Vastgoedportefeuille gemeente Moerdijk

Vastgoedportefeuille gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Moerdijk haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt...

Vastgoedportefeuille gemeente Oegstgeest

Vastgoedportefeuille gemeente Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest strategisch inzicht in de vastgoedportefeuille verkregen door gebruik te maken van VastgoedMaps. Met behulp van VastgoedMaps kan de gemeente Oegstgeest haar voorzieningen en vastgoed gemakkelijk periodiek doorlichten. VastgoedMaps beoordeelt de...