The Natural Pavilion, Floriade

The Natural Pavilion was het Rijkspaviljoen op de Floriade Expo 2022. Dit paviljoen liet zien hoe nu al op industriële schaal volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur, woningen, scholen en kantoren kunnen worden gebouwd.

HoutKern Bouwmethode

De combinatie van de modulaire HoutKern Bouwmethode, het geïndustrialiseerde bouwproces en biobased materialisatie maakt The Natural Pavilion een toonbeeld van circulair bouwen. Het paviljoen was binnen zes maanden ontworpen en gebouwd.

Oosterhoff

Vanuit Oosterhoff werkten ABT, Adviesbureau Lüning, bbn adviseurs en HE adviseurs mee aan dit innovatieve project. Het paviljoen toont de mogelijkheden van de toepassing van groen in de woon- en werkomgeving, nieuwe vormen van regenwateropvang, duurzame funderingsoplossingen, een optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, natuurlijke ventilatie en minimaal energiegebruik.

Bouwtoezicht

bbn was bij The Natural Pavilion verantwoordelijk voor het bouwtoezicht en het bouwkostenmanagement. “Bouwen met pure en eerlijke materialen geeft extra werkplezier. De geur en kleur van hout doen goed! Bijzonder aan dit project vond ik ook dat de constructieve verbindingen gezien mogen worden,” zegt bouwtoezichthouder Paula van Langen die nauw bij dit project betrokken was.

Lees meer >

Beeld: DP6 Architecten + Dennis Knoppers

Facts and figures

Opdrachtgever

Oosterhoff

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld