Sloopwerk NPD-strook Utrecht

Gemeente Utrecht is gedurende sloopwerkzaamheden van een schoolgebouw geconfronteerd met asbest met alle gevolgen van dien. Om dit in de toekomst te voorkomen en de situatie beheersbaar te behouden heeft de gemeente voor de werkzaamheden van NDP strook meerdere adviseurs gevraagd een aanbieding te doen voor de totstandkoming van een sloopbestek, aanbestedingsbegeleiding en directievoering en toezicht tijdens de sloopwerkzaamheden. Bbn adviseurs is hier als winnaar uitgekomen.

De sloop zorgt voor een bouwrijp terrein naast het winkelcentrum Overvecht waarop circa 1000 woningen ontwikkeld zullen worden. Bbn heeft offertes opgevraagd voor het schrijven van sloopbestek en tweetal RISMAN risicosessies georganiseerd. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens tot concrete acties en voorstellen vertaald. Op advies van bbn heeft de gemeente na de gunning de aannemer verzocht om een eigen asbestinventarisatie op te stellen en een éénmalig afkoopsom aan te bieden. Wat ten goede zal komen aan de risicobeheersing en de haalbaarheid van de planning.

Bbn heeft tevens de leidraad opgesteld en is als een belangrijke schakel tussen diverse partijen verantwoordelijk geweest voor de directie en toezicht gedurende de uitvoering.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Omvang

circa 12.500 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld