Nieuwbouw VU Onderzoeksgebouw

In 2023 is de opening van het nieuwe VU Onderzoeksgebouw gepland, een bèta-medisch Labgebouw met faciliteiten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Ook komen er horecavoorzieningen en ontmoetings- en vergaderruimtes.

Trillingvrij

Dit gebouw, aan De Boelelaan in Amsterdam, vormt een belangrijke stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoeksinfrastructuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het pand krijgt circa twaalf bouwlagen. Innovatieve technische installaties maken ruimtes in het pand geschikt voor elektronenmicroscopie en voor trillingvrije laserlaboratoria met constante temperatuur.

Goede afspraken

Na een Europese aanbestedingsprocedure is bbn de opdracht gegund voor Directievoering en Bouwtoezicht. Directievoerder Jaap Oskam: “bbn adviseurs is geselecteerd op basis van kennis en ervaring met soortgelijke projecten. Dit betreft een geclusterde opdracht. We zijn betrokken bij het maken van het bestek, tijdens de uitvoeringsfase en in de fase na oplevering van het gebouw. Zo kan de opdrachtgever alle kennis die we opdoen tijdens het traject goed benutten. En wij kunnen op deze manier goede afspraken maken met de aannemer. Ook kunnen we zo naleving van de afspraken het beste bewaken.”

Facts and figures

Opdrachtgever

VU

Geleverde diensten

Architect

Cepezed Architecten

Omvang

ca. 27.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld