Nieuwbouw M.M. Boldingh, Onno Dak en Populier, Den Haag

Aan het Verhulstplein in Den Haag bevonden zich de Nutsschool M.M. Boldingh en kindcentrum Onno Dak. Omdat de huisvesting niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd, besloot Lucas Onderwijs om vervangende nieuwbouw te realiseren. Daarbij werd ook de Mavo van de Populier ondergebracht, omdat deze school te maken had met groei van de Mavo en Havo. De drie partijen beoogden met deze samenwerking een positief effect op het onderwijskundig vlak en de huisvesting.

Design & BuildIn een onderhandse aanbesteding van projectmanagementdiensten is bbn adviseurs als beste naar voren gekomen. Tot de werkzaamheden behoorden: het afronden van het Programma van Eisen en het Design & Build contract, het begeleiden van de aanbesteding, en kwaliteitsmanagement in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Lucas Onderwijs heeft er voor gekozen om zowel de sloop van de bestaande opstallen als de nieuwbouw onder te brengen in één Design & Build contract.

Opstellen vraagspecifatiebbn adviseurs heeft, in nauw overleg met de opdrachtgever en eindgebruikers, de vraagspecificatie opgesteld (waaronder het technische Programma van Eisen) en geschikt gemaakt voor de aanbesteding. Tegelijkertijd is de Europese aanbesteding gestart. Deze is erop gericht een geschikte marktpartij te contracteren die verantwoordelijk wordt voor het ontwerp en de realisatie (Design & Build).De geschiktheid uit zich in het vermogen om een goede school te realiseren op de beperkte kavel, in een soepel lopend ontwerp- en uitvoeringsproces.

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting Lucas Onderwijs

Architect

Spring Architecten

Omvang

6.500 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld