Nieuwbouw Kindcentrum Qworzo, Woldendorp

In Woldendorp is de bestaande openbare basisschool De Woldrakkers gesloopt. Op dezelfde plaats is het nieuwe aardbevingsbestendige Kindcentrum Qworzo gebouwd Qworzo is een basisschool en kinderopvang onder één dak.

Flexibel onderwijsgebouw

Opdrachtgever Centrum Veilig Wonen wilde in Woldendorp graag een flexibel onderwijsgebouw neerzetten, wat bovenal aardbevingsbestendig is. Er is gekozen voor een nagenoeg geheel geprefabriceerd gebouw. De fundering en vloer werden in het werk gemaakt. Daarna werd de hoofdconstructie van gelamineerde houten kolommen en liggers gesteld. Voor de houten kolommen werden de HSB-elementen van Houkesloot gemonteerd, waarna de dakplaten van Kerto werden aangebracht. Als laatste werden de gevelelementen geplaatst.

bbn heeft als procesmanager/directievoerder (in een consortium met Abt/Abt Wassenaar, Ector Hoogstad Architecten en Aannemingsmaatschappij Friso BV) het project begeleid.De werkzaamheden bestonden uit het aansturen van het proces in bouwteam voor het uitwerken van het uitvoeringsgereed ontwerp (UO-fase). Tijdens de uitvoering als directievoerder was bbn aanspreekpunt voor de schooldirectie, gemeentelijke vertegenwoordigers en uitvoerende partijen en overige interne en externe stakeholders.

Het project is naar tevredenheid opgeleverd en overgedragen aan de gebruikers. De officiële opening heeft in augustus 2019 plaatsgevonden.

Facts and figures

Opdrachtgever

Centrum Veilig Wonen

Meer van een bbn bebouwde wereld