Nieuwbouw Hermann Wesselink College, Amstelveen

Het Hermann Wesselink College in Amstelveen is een christelijke school voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t. De school telt op dit moment 1.700 leerlingen en 150 medewerkers.

Het onderwijsgebouw was verouderd en voldeed niet meer aan de wensen van de gebruikers. Het HWC heeft ruim 11.000 m2 nieuwbouw gerealiseerd op de huidige locatie. Tijdelijke huisvesting werd voorkomen door pal naast het bestaande schoolgebouw de nieuwbouw te realiseren. Om dit mogelijk te maken, is de waterberging voor de school in overleg met het Waterschap verplaatst.

Het nieuwe gebouw voldoet aan de BENG-eisen voor onderwijsgebouwen. De installatiedeskundigen van bbn adviseurs hebben die eisen verwerkt in het PvE. Het gebouw is gasloos en voldoet aan Frisse Scholen klasse B en op onderdelen aan klasse A. (blijft hetzelfde)

bbn heeft de Europese niet-openbare aanbesteding begeleid. Het bouwmanagement van bbn was verantwoordelijk voor de juiste vertaling van het PvE in het ontwerp en uiteindelijk de realisatie. Het bouwkostenmanagement van bbn vervulde een belangrijke kosten sturende rol met haar TCO- kostenramingen. De directievoering en het toezicht werden eveneens door bbn verzorgd.

Het nieuwe schoolgebouw is begin december 2020 opgeleverd.

bbn begeleidde dit project van definitiefase tot en met ingebruikname.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Directievoering en Toezicht
Opdrachtgever:
Stichting Ceder Groep
Omvang:
11.235 m2
Architect:
RoosRos

Deel deze pagina