Multifunctionele Accommodatie De Scheg Uithoorn

De wijk Zijdelwaard in Uithoorn heeft een nieuwe duurzame Multifunctionele Accommodatie (MFA) met een sporthal, een buurtkamer en ruimte voor kinderopvang.

Scenariostudie
bbn heeft de gemeente Uithoorn geholpen bij de scenariostudie voor het effectief gebruik van maatschappelijk vastgoed in de wijken Thamerdal en Zijdelwaard. Een project dat is ontstaan uit deze studie, is de MFA De Scheg. bbn heeft het hele bouwproject begeleid als projectmanager, bouwkostenmanager, aanbestedingsjurist en opsteller van het functionele en technische programma van eisen en de vraagspecificatie voor de Design & Build aanbesteding.

Definitie en haalbaarheid
We zijn gestart met gesprekken met de gemeente, de stedenbouwkundige, de sportverenigingen, de maatschappelijke gebruikers en de school. Een opdracht als deze draait allereerst om communicatie: ervoor zorgen dat verwachtingen overeenstemmen met het beschikbare budget. De bouwkostenmanager en installatiedeskundigen van bbn zorgden ervoor dat we in een vroeg stadium een juiste inschatting van de kosten konden maken.

Aanbesteding
Zodra het functionele en technische Programma van Eisen en het budget bekend waren, stelden onze Projectmanager, samen met onze aanbestedingsjurist de stukken op voor de aanbesteding en het contract. De projectmanager en de jurist hebben samen de aanbesteding begeleid.

Begeleiding ontwerp en realisatie
Na de gunning, heeft bbn het ontwerptraject en de realisatie op basis van Systeemgericht Contract Management begeleid. De installatiedeskundigen en toezichthouders, die ook bij traditionele Directievoering & Toezicht werden ingezet, stonden klaar om de steekproeven te doen. Na de gunning van de geslaagde Design & Build aanbesteding, hebben wij het ontwerpproces doorlopen met de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitverhouding bood.

Duurzaam
Door onze kostenberekening kon de gemeente Uithoorn akkoord gaan met hergebruik van de fundering en de stalen constructie van de bestaande hal. Dit gaf de inschrijver de ruimte om aanvullende duurzame maatregelen te realiseren in de vorm van een energieneutraal gebouw, een CLT constructie, hergebruikt van betongranulaat, mos sedum dakafwerking, lucht- en warmtepompen, zonnepanelen en nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Uithoorn

Architect

Slangen + Koenis Architecten

Omvang

circa 4.300 m² BVO

Meer van een bbn bebouwde wereld