Faculteit Bouwkunde Delft

Het permanent huisvesten van de Faculteit Bouwkunde in het monumentale, voormalige hoofdgebouw van de TU Delft

De uitdaging

De faculteit Bouwkunde van de TU Delft is sinds 2008 gehuisvest in het monumentale, voormalige hoofdgebouw, gebouwd in de periode 1918 – 1923, van de TU Delft aan de Julianalaan. Door een desastreuse brand in de oude bouwkunde faculteit zocht de TU Delft een gebouw waarin de faculteit Bouwkunde zich tijdelijk kon huisvesten totdat het nieuwe gebouw in gebruik kon worden genomen en kreeg hiervoor de beschikking over het voormalige hoofdgebouw. In de afgelopen jaren is besloten dat de faculteit Bouwkunde permanent wordt gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw en dat het bouwkundig en installatietechnisch moet worden aangepast om nog 30 tot 50 jaar dienst te doen als universiteitsgebouw.

De te nemen maatregelen

Het monumentale, voormalige hoofdgebouw van de TU Delft dient zodanig te worden aangepakt dat het binnenklimaat en het comfort voor studenten en werknemers sterk verbeteren. Daarnaast dienen de te nemen bouwkundige en installatietechnische maatregelen langdurig te zijn en bij te dragen aan een besparing van de energielasten (15%) zonder inbreuk te doen aan het monumentale gebouw. Het ontwerpteam heeft onder leiding van bbn adviseurs diverse varianten uitgewerkt waarmee de uitdaging omgezet is naar concrete maatregelen. Dit is vergeleken met het beschikbare budget en daarnaast zijn de gevolgen op de lange termijn inzichtelijk gemaakt via een levensduurkostenbenadering waarin directe en indirecte resultaten worden meegenomen. Hieruit is een passende aanpak van de renovatie geformuleerd. Deze aanpak is vertaalt in een Voorlopig Ontwerp + op basis waarvan de uitvoerende partijen zijn aanbesteed. Aangezien de studenten en werknemers zo min mogelijk hinder mogen ondervinden van de werkzaamheden, in een faculteit die gedurende werkzaamheden in gebruik blijft, was de aanpak van de bouwlogistiek een belangrijk gunningscriterium. De uitvoerende partijen zijn verantwoordelijk gemaakt voor de verder ontwerpuitwerking en dragen tijdens de uitvoering de renovatierisico’s. Daarmee hebben de uitvoerende partijen hun kennis en expertise integraal kunnen inzetten bij de technische uitwerking en het bepalen van de realisatieaanpak.

Integraal ontwerpen en uitvoeren

bbn heeft als projectmanager leiding gegeven aan het ontwerptraject, daarbij onder andere tevens onderhoudsadviezen gegeven, en het aanbesteden begeleid van de uitvoerende partijen om de ambities van de TU Delft te realiseren. Daarnaast heeft bbn als bouwkostenmanager gerekend aan de bouw- en levensduurkosten en heeft het Directie en Toezicht uitgevoerd over de uitvoeringswerkzaamheden. bbn is tijdens het gehele traject de spil tussen de TU Delft en het ontwerp- en uitvoeringsteam.

Facts and figures

Opdrachtgever

Technische Universiteit Delft - FMVG

Architect

Braaksma & Roos

Omvang

44.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld