Energiehuis Dordrecht

Het Energiehuis is de voormalige energiecentrale aan de Noordendijk en een gemeentelijk monument. De gemeente had de ambitie om van dit industrieel erfgoed het cultureel kloppend hart van de stad te maken. Mede door deze ambitie ontving de gemeente in 2010 als eerste gemeente de prijs van beste Erfgoedgemeente van Nederland.

De gemeente vormt samen met de culturele instellingen Kunstmin, ToBe, Bibelot, Popcentrale, Omsk en Hollands Diep een boeiend programma van uiteenlopende voorstellingen en educatie in de podiumkunsten. Dit vroeg om diverse podia. In het complex zijn hiertoe verschillende zaalvolumes ontworpen, van pop tot klassiek. Onder aansturing van bbn zijn architect en adviseurs tot het uiterste gegaan om deze complexe opgave binnen strakke budgettaire kaders tot een mooi en inspirerend resultaat te brengen.

Geïnspireerd bouwmanagement

Door bbn is in de breedste zin van het woord het bouwmanagement verzorgd. Hieronder valt het gehele ontwerp- en bouwproces: het verrichten van de haalbaarheidsstudie, opstellen van de PvE’s, het selecteren en contracteren van architect en adviseurs, het aansturen van ontwerpproces, het organiseren van nationale en Europese aanbestedingen, het sturen op de investering- en exploitatiebudgetten, het fasegewijs toetsen van de kwaliteit van de ontwerpproducten, het managen van risico’s en het begeleiden van de uitvoering. Ook is door bbn op geïnspireerde wijze invulling gegeven aan: visie, programmering, exploitatie en beheer. Daarbij richtte onze advisering zich op: synergievraagstukken, beheersvormen, mogelijkheden voor horeca en extra verhuur, zaalconcepten met bijbehorende routing en logistiek, gebouwgebonden kosten en opbrengsten en (last but not least!) duurzaamheid. Het thema duurzaamheid is in het proces door bbn onder andere vorm gegeven door het organiseren van expertmeetings, het adviseren over terugverdientijden van duurzame maatregelen en het bewaken van het concept “duurzaam Energiehuis”. Het project is in mei 2013 succesvol opgeleverd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Architect

TenBrasWestinga Architectuur Interieur en Stedenbouw

Omvang

14.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld