Verwachte stijging bouwkosten in 2022 tussen 4,0% en 6,0%

Onder invloed van de aantrekkende economie en dalende rentes zorgde een grote vraag naar bouw- en infraprojecten en een oplopend tekort aan goed gekwalificeerd personeel tot hoge bouwkosten met als gevolg dat steeds meer aanbestedingen dreigen te mislukken. Ook COVID-19 en de recente ontwikkelingen in de energieprijzen hebben direct invloed op de bouwkosten.

Visiedocument Marktontwikkelingen Bouwkosten

Om initiatiefnemers van bouwprojecten goed te informeren en een realistisch beeld te geven van de haalbaarheid van projecten, spreekt bbn adviseurs zich voor het eerst publiekelijk uit over de verwachte ontwikkeling van bouwkosten. De uitgebreide onderbouwing van deze verwachting staat in het recent gepubliceerde visiedocument Marktontwikkelingen Bouwkosten. Dit visiedocument zullen we regelmatig actualiseren.

Stijging bouwkosten in 2022

Voor 2022 houden we rekening met een stijging van de bouwkosten van 4,0% tot 6,0%. Dit komt onder meer door de stijging van de energieprijzen en de invloed daarvan op de materiaalkosten. Door krapte op de arbeidsmarkt zien we verder dat de loonkosten op korte, maar ook op middellange termijn stijgen.

Ontwikkeling bouwkosten middellange termijn

Op middellange termijn zal de huidige werkvoorraad maar ook de vraag naar woningen en de verduurzaming van bestaand vastgoed zorgen voor een stijging van de bouwkosten. De aanwas van nieuwe werknemers vanuit bouwgerelateerde opleidingen is waarschijnlijk onvoldoende om de vraag naar gekwalificeerd personeel te dekken. Dit leidt tot hogere personeelslasten. Voor de periode vanaf het eerste kwartaal van 2023 tot en met het eerste kwartaal van  2024, houden we rekening met een bouwkostenstijging van 3,0% tot 4,0%.

Download het visiedocument via: Marktontwikkelingen Bouwkosten

Update visiedocument Marktontwikkelingen Bouwkosten

Deel deze pagina