Zwembad Veenweidebad Mijdrecht

De gemeenteraad van De Ronde Venen had besloten dat er binnen de gemeente een nieuw 3-badenzwembad moest worden gerealiseerd. Het uitgangspunt daarbij was dat het zwembad moest worden gerealiseerd op een centrale plek in de gemeente en primair bedoeld moest zijn voor de inwoners van De Ronde Venen.

Het zwembad moest in ieder geval bevatten een wedstrijdbassin, een instructie-/doelgroepenbassin en een recreatie- en peuterbassin met diverse speelelementen. Daarbij had de gemeenteraad aangegeven dat moest worden onderzocht of er andersoortige voorzieningen, aanvullend aan het zwembad, mogelijk waren. Deze aanvullende voorzieningen moesten kostendragers zijn voor het zwembad. bbn adviseurs heeft door middel van een marktconsultatie onderzoek verricht naar de ontwikkelingen en trends (marktkansen), concurrentiepositie, en ontwikkelingskansen van aanvullende voorzieningen die landelijke en lokale marktpartijen zagen aan of bij het nieuwe zwembad.

Uiteindelijk is er gekozen om als aanvullende voorziening te kiezen voor een health & leisure-functie samen met een horecafunctie. De aanvullende commerciële voorzieningen mogen een regionale aantrekkingskracht hebben. De horecavoorziening wordt zowel toegankelijk voor de bezoekers van het zwembad en de aanvullende voorzieningen als de bedrijven die gesitueerd zijn op het bedrijventerrein en de toekomstige bezoekers van het naastgelegen natuur- en recreatiegebied Marickenland.

bbn adviseurs stelde het Programma van Eisen op en begeleidde de innovatieve aanbesteding op basis van DBMO (Design, Build, Maintenance en Operate). Daarnaast voerde bbn adviseurs het bouwmanagement voor de ontwerp- en realisatiefase uit.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente De Ronde Venen

Omvang

6.500 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld