Woonlocatie Meerkerk Zuid Zederik

In de kernen van Zederik konden de afgelopen jaren weinig woningen worden gebouwd. Het provinciale Streekplan Zuid-Holland Oost maakte dat onmogelijk. Gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen is het Streekplan aangepast. Royal Haskoning heeft in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. De gemeente is vervolgens een proces in gegaan om de afweging te maken tussen verwerving en zelfrealisatie.

In het voorontwerp-structuurplan Zederik is onder andere Meerkerk-Zuid aangewezen als locatie om woningbouw te realiseren. In het stedenbouwkundig ontwerp is veel aandacht besteed aan een juiste mix van woningtypen, doelgroepen (vrijstaand, bereikbare huur/koop/senioren, starters, jongeren) en de vraag vanuit de woningmarkt. Uitgangspunt is in elk geval dat er gebouwd wordt voor de Zederikse inwoners.

Royal Haskoning heeft bbn adviseurs in eerste instantie gevraagd inhoud te geven aan de planeconomische discipline tijdens het planproces. In een tweede opdracht heeft bbn adviseurs de gemeente inhoudelijke ondersteuning geboden voorafgaand aan een onderhandelingsproces. Hierin werd de afweging gemaakt tussen de financiële risico’s van verwerving en de (verminderde) sturingsmogelijkheden bij zelfrealisatie door eigenaren in het gebied.

Facts and figures

Opdrachtgever

Royal Haskoning en gemeente Zederik

Omvang

circa 10 ha

Meer van een bbn bebouwde wereld