Woonlocatie De Draai Heerhugowaard

De Draai in Heerhugowaard is een gebiedsontwikkeling van 130 hectare en ruim 2.750 woningen. In de loop van vijftien jaar ontstaat hier een ruim opgezette, landelijke woonwijk waar iedereen en elk type huishouden welkom is. Bijzondere aandacht gaat uit naar de huisvesting van cliënten van zorgorganisatie Esdégé-Reigersdaal en de bijbehorende dagbestedingen die integratie in de wijk en samenwerking met de bewoners beogen.

Inclusieve wijk

De Draai is een inclusieve wijk. Anno 2020 zijn er circa 1.000 woningen gerealiseerd en diverse voorzieningen. Behalve woningen komen er twee scholen en twee buurtcentra met een sporthal en supermarkt. De verschillende buurtjes zijn telkens een mix van typologieën, dichtheden en prijsklassen. De Draai wordt ontwikkeld door een grote groep ontwikkelaars die aandacht besteden aan eenheid en tegelijkertijd variatie creëren in het straatbeeld. Er komt een warmtenet en er is aandacht voor klimaatadaptief ontwerpen. Alles bij elkaar levert het een levendige en dynamische omgeving op met ruimte voor natuur en water.

Gebiedsontwikkeling

bbn adviseurs is betrokken bij de gebiedsontwikkeling van De Draai sinds het opstellen en vaststellen van het masterplan in 2008. Sindsdien verzorgt bbn het procesmanagement vanaf het stedenbouwkundig ontwerp tot het woonrijp maken van de omgeving. Daarnaast voert bbn het overleg met alle betrokkenen zoals de ontwikkelaars, de huidige bewoners en de zorgorganisatie. bbn begeleidt de ontwikkelaars en particulieren door het traject van ontwerp, welstand, contractvorming en vergunningverlening en is ook nauw betrokken bij speciale activiteiten zoals het initiëren van het warmtenet en het ontwikkelen van de buurtcentra.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Heerhugowaard

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld