Wellantcollege Montfoort

Het Wellantcollege in Montfoort wil het bestaande gebouw uitbreiden en daarnaast deels verbouwen. Voor tot uitvoering over kan worden gegaan treedt bbn adviseurs als adviseur op in het aanbestedingsproces.

Op basis van het bestek, dat door het ontwerpteam van het Wellantcollege is opgesteld, is de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure gestart. Vanwege de ruimschootse ervaring met aanbestedingsprocedures en de expertise die bbn adviseurs in huis heeft met betrekking tot de juridische aspecten en bouwkostenmanagement heeft het Wellantcollege bbn adviseurs gevraagd hen te begeleiden bij de organisatie van de aanbestedingsprocedure.

Er is tijdens de aanbestedingsprocedure aandacht gegeven aan de belangen van zowel de opdrachtgever als inschrijvende partijen. Daarbij wordt het risico op bezwaarprocedures zo veel mogelijk verkleind en een zo goed mogelijk inkoopresultaat behaald. Om de tijd en energie efficiënt te besteden is ook gekeken naar de ervaring die er bij de opdrachtgever is. Het Wellantcollege heeft op basis van haar ervaring met aanbestedingen vooral behoefte te hebben aan een regisseur van het proces. bbn adviseurs regisseert het proces en springt inhoudelijk bij waar dat nodig is.

Facts and figures

Opdrachtgever

Wellantcollege

Geleverde diensten

Architect

DMV Architecten

Meer van een bbn bebouwde wereld