Visievorming Driezorg Zwolle

bbn adviseurs is de strategisch huisvestingsadviseur van de Raad van Bestuur van Zorgstroom

Zorgstroom is een ouderenzorgorganisatie op Walcheren. Met zo’n 15 locaties zijn zij één van de grootste zorgaanbieders in de regio. bbn ondersteunt Zorgstroom, gevraagd en ongevraagd, met haar vastgoedbeleid en huisvestingsvraagstukken.

Het vastgoedbeleid hebben de huisvestingsadviseurs van bbn samen met Zorgstroom opgesteld in een Strategisch Vastgoedplan. In een aantal workshops is een beeld van de toekomst gevormd. Vervolgens is een plan op gesteld om de huidige huisvestingsportefeuille om te vormen naar een portefeuille die past bij het toekomstige beeld.

Zorgstroom is daarna voortvarend aan de slag gegaan met bouwprojecten om bestaande capaciteit te vervangen. Er is een schoolgebouw aangekocht dat getransformeerd wordt tot verpleeghuis met centraal bureau en een aantal VPT-appartementen. En samen met woningcorporatie Woongoed wordt een appartementencomplex ontwikkeld voor VPT-zorg op een inbreidingslocatie in Middelburg.

De strategisch huisvestingsadviseur adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij alle processtappen om tot nieuwe huisvesting te komen. Denk daarbij aan het beoordelen van overeenkomsten, het vaststellen van de businesscase en fasedocumenten en adviezen over het programma van eisen en samenwerken met stakeholders.

Facts and figures

Opdrachtgever

Driezorg

Geleverde diensten

Omvang

11 zorglocaties

Meer van een bbn bebouwde wereld