Vernieuwbouw en verduurzaming Cals College te Nieuwegein

Het Cals College is een middelbare school voor havo, atheneum, gymnasium en technasium met 3 gymzalen. De school telt ruim 2100 leerlingen en er werken ca 235 personeelsleden.

Het onderwijsgebouw van het Cals College is gebouwd in  de jaren ’70 en in de loop der jaren zijn er verschillende bouwdelen bijgebouwd. Aan de overkant huurt het Cals College ruimte voor 13 lokalen in verband met ruimte tekort op de locatie zelf. In 2005 heeft een grote renovatie plaatsgevonden waarbij gevels zijn vernieuwd en het jaren ’70 deel van binnen is gerenoveerd. In 2022 is het dak voor een groot deel gerenoveerd en is er in het kader van Frisse Scholen nieuwe luchtbehandeling aangebracht en is de school aangesloten op stadsverwarming. In het kader van verduurzaming en vernieuwing van de onderwijsgebouwen in de gemeente Nieuwegein zijn 3 scenario’s voor vernieuwing onderzocht:

  • Instandhouden en verduurzamen
  • Vernieuwbouw, verduurzamen en functioneel verbeteren
  • Nieuwbouw

bbn heeft verschillende scenario’s onderzocht op onder andere hun financiële, functionele en duurzame kwaliteit. Daarbij zijn de TCO kosten voor alle scenario’s uitgewerkt en naast elkaar gezet ter ondersteuning van het bepalen van een voorkeur.

Het uitgangspunt is om het nieuwbouw en vernieuwbouw scenario energieneutraal te maken. Aan de hand van de Trias Energetica is dit onderzocht door maatregelen te nemen om energiegebruik te voorkomen, energiegebruik te reduceren en benodigde energie duurzaam op te wekken. Van de scenario’s is een schetsplan uitgewerkt om de impact van de maatregelen visueel te maken.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Architect

Spring architecten

Omvang

13.830 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld