Verduurzaming en renovatie Heemlanden College te Houten

College de Heemlanden in Houten is een Christelijke school voor havo, atheneum en atheneum plus. De school telt op dit moment 1.500 leerlingen.

Het onderwijsgebouw van College de Heemlanden is gebouwd in 1990 en bestaat uit 3 bouwlagen. Het gebouw verbruikt veel energie en voldoet niet geheel meer aan de onderwijskundige behoefte. In het kader van verduurzaming van de gebouwen en openbare gebieden in de gemeente Houten is het idee ontstaan om College de Heemlanden het middelpunt van verduurzaming te laten zijn in de directe omgeving.

De duurzaamheidsadviseurs van bbn hebben opdracht gekregen om een drietal scenario’s te onderzoeken:

  • Instandhouden en verduurzamen
  • Instandhouden, verduurzamen en functioneel en esthetisch verbeteren
  • Nieuwbouw

Het uitgangspunt is voor alle scenario’s om het gebouw energieneutraal te maken. Aan de hand van de Trias Energetica is dit onderzocht door maatregelen te nemen om energiegebruik te voorkomen, energiegebruik te reduceren en benodigde energie duurzaam op te wekken.

Bij het 2e scenario is het implementeren van duurzaamheidsingrepen gecombineerd met functionele en esthetische verbetering van het gebouw. Voor het nieuwbouw scenario geldt dit uiteraard ook.

bbn heeft het gebouw thermografisch geanalyseerd en met workshops onderzocht waar de grootste functionele en esthetische tekortkomingen lagen. De kostenconsequenties zijn voor elke scenario in beeld gebracht door onze kostendeskundigen.

Facts and figures

Opdrachtgever

SOOSVOH Stichting Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten

Omvang

8.860 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld