Verduurzamen vastgoedportefeuille Amerpoort

Zorgorganisatie Amerpoort bezit veel gebouwen. Omdat een groot aantal ervan nog langere tijd in gebruik blijft, moet Amerpoort deze gebouwen verduurzamen. bbn adviseurs ontwikkelde een instrument dat helpt bij het prioriteren van duurzame maatregelen voor de vastgoedportefeuille.  

Energieneutraal

Net als andere vastgoedeigenaren heeft Amerpoort de ambitie en verplichting om alle gebouwen energieneutraal te maken. Om zicht te krijgen op de kosten heeft bbn per pand een quick scan gemaakt van de nodige duurzame maatregelen en de investeringskosten. De gegevens uit deze quick scans zijn via een dashboard vertaald naar relevante managementinformatie.

Dashboard

Het dashboard voor Amerpoort omvat ruim 50 panden en toont tientallen duurzame maatregelen per pand. Individuele panden kunnen via het dashboard ‘aan’ en ‘uit’ worden gezet. Dit geeft inzicht in de panden die eenvoudig zijn te verduurzamen en de complexere situaties. Zo kan Amerpoort bepalen welk gebouw als eerste wordt aangepakt. Het verduurzamen van de gebouwen met de hoogste prioriteit is inmiddels gestart.  

Lees meer in dit artikel van het Expertisecentrum Verduurzaming

                      

Facts and figures

Geleverde diensten:
Vastgoedadvies
Opdrachtgever:
Amerpoort
Omvang:
52 gebouwen

Deel deze pagina