Verduurzamen vastgoedportefeuille Amerpoort

Stichting Amerpoort staat voor: Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen zij vanuit de hoofdvestiging in Baarn en een groot aantal woon- en dagbestedingslocaties in de provincie Utrecht.

Stichting Amerpoort is zich bewust van de verduurzamingsopdracht maar haar cliënten zijn niet gebaat bij veel verhuisbewegingen. bbn ondersteunt Stichting Amerpoort bij haar verduurzamingsambitie om in 2050 het gebouwen bestand Energie Neutraal te hebben met een minimaal aantal verhuisbewegingen. Stichting Amerpoort gebruikt daarbij de cyclische verduurzamingsmethode van bbn.

Als eerste stap is door Stichting Amerpoort een eenduidige verduurzamingsambitie bepaald, die nadrukkelijk ondersteund wordt door de eigen achterban. Dit zorgt voor draagvlak. Stichting Amerpoort richt zich op Energie Neutraal per 2050. Bij stap 2 is de gehele vastgoedportefeuille beoordeeld op toekomstgericht gebruik. Alle in eigendom zijnde gebouwen zijn verdeeld in 2 groepen:

  • Gebouwen waarvan men met zekerheid kan verwachten dat deze in 2050 nog in bezit zijn (kernvastgoed)
  • Gebouwen waarvan men niet zeker weet of deze gebouwen in 2050 nog in bezit zijn (overige gebouwen)

Bij stap 3 zijn alle gebouwen gescand met de Energie Verduurzaming Scan van bbn. De uitkomst daarvan richt zich op Energie Neutrale gebouwen in 2050. De Energie Verduurzaming Scan geeft verder inzicht in de relevante verduurzamingsmaatregelen, energiebesparing en CO2-reductie en de investeringskosten per verduurzamingsmaatregel.

Bij stap 4 worden de resultaten van de Energie Verduurzaming Scan en het MeerJarenOnderhoudsPlan over elkaar heen gelegd. De verduurzamingsmaatregelen kunnen daarmee op “natuurlijke momenten” van vervangingsonderhoud worden ingepland. Stap 5 is het uitvoeren van de verduurzamings-maatregelen. Stap 6 is het monitoren van het resultaat. Nadat alle voorgestelde verduurzamings-maatregelen zijn gerealiseerd zal het gebouw Energie Neutraal zijn, is dat ook zo? Meten is weten. Onderdeel van de verduurzamingsmaatregelen is het inpassen van meetinstrumenten. Via deze meetinstrumenten kan achteraf gecontroleerd worden of het gebouw voldoet aan Energie Neutraal gebouw of anders is bijsturing mogelijk.

DUMAVA-regeling
Ter stimulering van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is via het RVO de DUMAVA-subsidie in het leven geroepen. Voor een 5-tal gebouwen van Stichting Amerpoort is daadwerkelijk DUMAVA-subsidie ontvangen. Door het verkrijgen van deze stimulans worden nu plannen ontwikkeld voor concrete realisatie van de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen. Voor deze 5 gebouwen zet Stichting Amerpoort dus de vijfde stap in de verduurzamingscyclus. Daarna volgt uiteraard nog stap 6 de monitoringfase. 

                      

Facts and figures

Opdrachtgever

Amerpoort

Geleverde diensten

Omvang

52 gebouwen

Meer van een bbn bebouwde wereld