Van Neslaan Hilversum

Sociale huurwoningen weer eigentijds maken. De 64 portiekflats bestaan uit vier blokken van elk 16 woningen die gebouwd zijn in 1966. De woningen voldeden bouwkundig en installatietechnisch niet meer aan de huidige eisen. Hoog tijd voor een grondige renovatie.

Aan bbn adviseurs is gevraagd de renovatie voor te bereiden, vanaf het programma van eisen tot en met de aanbestedingsfase en daarnaast het geheel te realiseren binnen het gestelde bouwbudget. De renovatie betrof het uitwendig isoleren van de niet open geveldelen, vervangen van de buitenkozijnen, vervangen van de dakbedekking, vernieuwen van keukens, douches en toiletten, schilderwerk, installaties, terreinverharding en beplanting.

Om te beginnen is bbn adviseurs gestart met het maken van een voorlopig ontwerp als voorbereiding op het definitieve ontwerp. De tekeningen, detailleringen en bestek zijn opgesteld, planningen en begrotingen gemaakt waarna de omgevingsvergunning is aangevraagd. Belangrijke elementen waren de bouwfysische aspecten, technische aspecten voor wat betreft verankering van de bestaande gevels, asbestverwijdering en de installatietechnische voorzieningen. Tijdens de renovatie bleven de woningen in gebruik. Om de impact van de renovatie op de buurt te beperken, mochten slechts twee blokken in de steigers staan. Na de selectie van de aannemers heeft bbn adviseurs de aanbesteding verzorgd inclusief de gunning. Een geheel eigentijds project wat de komende jaren met relatief lage onderhoudslasten duurzaam geëxploiteerd kan worden.

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

Geleverde diensten

Omvang

64 woningen, 6.800 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld