Triade Noordzijde Emmeloord

bbn adviseurs verzorgt het bouwmanagement voor het nieuwe woon-zorgcomplex met 40 appartementen van Triade-Vitree aan de Noordzijde in Emmeloord.

Het inmiddels gesloopte pand aan Noordzijde 5 te Emmeloord is ooit gebouwd als tijdelijk kerkgebouw. Later is de bestemming van het parochiehuis gewijzigd in een onderkomen voor Paspartoe, centrum voor sociaal-cultureel werk. In opdracht van Triade-Vitree, verrijst nu een nieuwe ontwikkeling op het terrein. Deze nieuwe ontwikkeling kan worden beschouwd als kleinschalige zelfstandig wonende groepen, die zoveel mogelijk samen zullen werken op het gebied van zorg ondersteuning en voorzieningen. Een deel van de cliënten behoeft intensieve fysieke verzorging met hulpmiddelen zoals een rollator, (elektrische) rolstoel, tillift en/of douchebrancard. Vergelijkbaar met een groot gezin wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke ruimten, waar de sociale factor van de groep een belangrijke rol speelt, evenals sturing door zorgmedewerkers. Daarnaast hebben de cliënten een grote mate van zelfstandigheid in hun eigen appartement.

bbn is in eerste instantie door Triade-Vitree gevraagd om een marktconsultatie te organiseren en te begeleiden. Vervolgens heeft bbn ook opdracht gekregen om het bouwmanagement in de vervolgfases te verzorgen. Triade-Vitree had reeds een ruimtelijk functioneel PvE opgesteld en een VO laten ontwerpen in overleg met de gebruikers. bbn heeft dit getoetst aan het budget en vervolgens gecompleteerd met technische (prestatie)eisen en proceseisen tot een volwaardig ‘design & build’ (D&B) vraagspecificatie. De D&B opdracht kon meervoudig onderhands (UAV-GC) worden aanbesteed, onder begeleiding van bbn . In maart 2021 is de D&B overeenkomst met Van Norel Bouwgroep ondertekend. Tijdens de ontwerpfase en de uitvoering begeleidt bbn Triade-Vitree bij het bouw(kosten)management, waaronder de Toetsing/Acceptatie van hetgeen ontworpen en gerealiseerd door Van Norel Bouwgroep.

De oplevering van het nieuwe woon-zorgcomplex staat gepland voor eind april 2023. De projectmanager van bbn adviseurs heeft samen met een aanbestedingsjurist de aanbesteding voorbereid en begeleid. De daarvoor benodigde documenten, waaronder de vraagspecificatie, zijn in teamverband tot stand gekomen. In dit team waren naast een inhoudelijk projectmanager ook een elektrotechnisch adviseur en een werktuigbouwkundig adviseur betrokken. De bouwkosten werden in alle fases door een bouwkostenmanager bewaakt. De kwaliteitsborging tijdens de realisatiefase wordt door een ervaren directievoerder verzorgd. Centraal aanspreekpunt in alle fases is de projectmanager, die in de realisatiefase wordt ondersteund door een junior collega. 

Facts and figures

Opdrachtgever

Triade-Vitree

Geleverde diensten

Architect

t/m VO: Bureau Bos (Baarn) vanaf DO: Van den Berg Architecten (Houten) / Aannemer Van Norel Bouwgroep

Omvang

2.400 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld