Toekomstbestendig vastgoedbeheerplan gemeente Montferland

Met het opstellen van een vastgoedbeheerplan heeft de gemeente Montferland haar vastgoedportefeuille geprofessionaliseerd. De meerjarenonderhoudsplannen en een nota vastgoedbeleid waren al voorhanden, maar de schakel daartussen ontbrak. bbn adviseurs heeft de gemeente geadviseerd over het toevoegen van die schakel en vervolgens samen met de vastgoedbeheerder het beheerplan vormgegeven. Björn Don, vastgoedbeheerder, vertelt over dit project:

“In 2019 hebben we een herinventarisatie gedaan van de accommodaties en meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) bij de gemeente Montferland. Bij de herinventarisatie hebben we ervoor gekozen om de opnames breder te trekken (bouwkundig en installatietechnisch), om de installatietechnische elementen op te nemen in de reserveringen en om de scope te verruimen naar 30 jaar. Om dit binnen het huidige beleid en financiële kaders van de gemeente mogelijk te maken, moest er een nieuw vastgoedbeheerplan worden geschreven. Dit betekende ook dat de MJOP’s en ons beheerpakket anders moesten worden ingericht.”

Luisteren

“Doordat bbn adviseurs actief is voor uiteenlopende gemeenten en ook voor commerciële opdrachtgevers, beschikt ze over een breed aanbod van specialismen en kennis. Niet alleen op het gebied van vastgoedbeheer, maar ook op het gebied van duurzaamheid en de route naar energieneutraliteit. Voor de gemeente Montferland had deze combinatie een duidelijke meerwaarde. Daarom hebben we bbn adviseurs gevraagd ons hierin te ondersteunen en te adviseren. Samen hebben we gekeken naar de gegevens uit ons bestaande vastgoedbeleidsplan en gefilterd wat nog actueel was en wat bijgesteld moest  worden. In een aantal sessies, zowel in fysieke een-op-een gesprekken als online, hebben we het vastgoedbeheerplan vormgegeven. We merkten dat bbn goed luisterde naar onze wensen en daarnaast ook advies gaf op basis van hun kennis en ervaring.”

Toekomstbestendig

“De MJOP’s zijn in samenwerking naar een hoger niveau gebracht. Wij leverden vanuit de gemeente input over de technische staat van de gebouwen en bbn verwerkte deze input op zo’n manier in de onderhoudsplannen en programma’s dat we uiteenlopende scenario’s konden bekijken. De samenwerking met bbn adviseurs was erg prettig. Het was mooi om te zien dat de adviseurs van bbn zowel op afstand naar onze organisatie en informatie konden kijken en tegelijkertijd in staat waren om als medewerker van de gemeente te denken. Deze hands-on mentaliteit paste goed bij onze eigen handelswijze. Het resultaat is een praktisch vastgoedbeheerplan dat het vastgoedbeheer voor de gemeente Montferland overzichtelijker en toekomstbestendig heeft gemaakt!

© foto: Olaf Kroezen, Gelderdrone 

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Montferland

Meer van een bbn bebouwde wereld