Theater aan de Parade te ‘s-Hertogenbosch

Het huidige gebouw van het Theater aan de Parade voldoet niet meer aan de eisen die inmiddels vanuit het gebruik en de beleving aan een theatergebouw worden gesteld. Op de bestaande locatie zal daarom een nieuw en toekomstbestendig theatergebouw worden gebouwd. bbn verzorgt het opstellen van het Programma van Eisen, het bouwkostenmanagement en het aanbestedingstraject voor de architect.

Het Theater aan de Parade is meer dan alleen een theater, het is een “huiskamer voor de stad”, waar gastvrijheid voorop staat. In het huidige theatergebouw (1976) is dit door de vele knelpunten steeds minder mogelijk. Geruime tijd zijn studies gedaan naar mogelijkheden voor nieuwbouw of renovatie. In 2013 is onderzocht of een nieuw theatergebouw, dat voldoet aan moderne eisen, op de huidige locatie aan de Parade zou passen. Toen dit haalbaar bleek, is besloten tot verdere uitwerking. De locatie aan de Parade zorgt daarbij voor extra kwaliteit, maar maakt de opgave ook lastiger vanwege diverse beperkende omgevingsvoorwaarden. Kortom een project met ambitie dat vraagt om innovatieve oplossingen. Gemeente s-Hertogenbosch geeft bij dit project nadrukkelijk ook ruimte aan de inbreng van de Bosschenaren, zowel bij het formuleren van de eisen en wensen als bij de keuze voor de architect. Een Design en Build aanbesteding is voor een complex en specifiek project als dit een minder geëigende methode. Daarom is op advies van bbn gekozen voor een hybride constructie, waarbij in de fase van het Voorlopig Ontwerp meer dialoog mogelijk is met de (kandidaat) architecten en er een verder uitgewerkt ontwerp kan worden ingebracht bij de vervolgstap van de aanbestedingsprocedure aan een consortium.

bbn heeft voor dit project in nauw overleg met gebruiker en opdrachtgever het Programma van Eisen voor de nieuwbouw opgesteld. Daarbij verzorgt bbn het bouwkostenmanagement en begeleidt het aanbestedingstraject voor de architect volgens de Europese procedure. Een voorselectie uit de schetsontwerpen van 5 architectenbureaus heeft inmiddels plaatsgevonden. Een keuze tussen 2 plannen wordt aan de Bossche bevolking voorgelegd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

Omvang

10.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld