Strategisch Huisvestingsplan Stichting Jeugdformaat

bbn adviseurs heeft met de inzichten en verwachtingen van stichting Jeugdformaat een Strategisch Huivestingsplan opgesteld, met daarbij een uitvoeringsplan voor drie mogelijke scenario’s.

Om de hervormingen in het stelsel rondom jeugdzorg het hoofd te bieden, had Stichting Jeugdformaat behoefte aan een Strategisch Huisvestingsplan om met haar huisvestingsportefeuille te kunnen reageren op deze hervormingen. bbn heeft een aanpak bedacht hoe een Strategisch Huisvestingsplan op te stellen, waarin de inzichten en het toekomstverwachtingen van Jeugdzorg verwerkt konden worden.

bbn is gestart met het inventariseren en analyseren van de huidige huisvestingsportefeuille. Vervolgens zijn in een workshop de verwachtingen, ten aanzien van de toekomstige vraag naar jeugdzorg, opgehaald. Aanvullend is ingeschat wat de mogelijke effecten op de behoefte naar huisvesting kunnen zijn. Op basis daarvan is een toekomstbeeld van de vastgoedportefeuille geschetst voor drie scenario’s. Van die scenario’s is een uitvoeringsplan gemaakt, rekening houdend met de specificaties van de locaties. Het uitvoeringsplan omvat een periode van 5 jaar. Binnen het uitvoeringsplan kan halverwege de uitvoeringsperiode nog van scenario gewisseld worden.  

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting Jeugdformaat

Geleverde diensten

Omvang

ca. 25 zorglocaties en kantoren

Meer van een bbn bebouwde wereld