Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

In s-Hertogenbosch zijn het Noord Brabants Museum en het Stedelijk Museum samen gebracht in één Museumkwartier op en aansluitend aan de huidige locatie van het Noordbrabants Museum. Dit is daartoe verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw. Hiermee kreeg het Stedelijk Museum nieuwe huisvesting in het centrum van s-Hertogenbosch. De gemeente en de Provincie werkten bij de realisatie van het project nauw samen. Met het Museumkwartier is Nederland een belangrijk cultureel centrum rijker.

Parels van de stad

Na een lange voorbereidingsperiode zijn de uitvoeringswerkzaamheden van het Museumkwartier begin 2010 van start gegaan. bbn adviseurs heeft het bouwmanagement, de directievoering en de gebruikersbegeleiding van het Stedelijk Museum uitgevoerd. Belangrijk in het gehele proces wss de afstemming met de provincie, de opdrachtgever van het Noordbrabants Museum. De binnenstedelijke ligging van het project in het centrum van ‘s-Hertogenbosch maakte de uitvoering van het project extra gecompliceerd. Communicatie met de omwonenden was daarbij een belangrijk onderwerp van aandacht.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

Geleverde diensten

Architect

Henket & partners

Omvang

19.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld