Sporthal Monnickendam

Het project Sporthal Monnickendam betreft een onderzoek naar de nieuwbouw van een Sporthal met parkeergelegenheid van ca 2.500 m² aan de Pierebaan in Monnickendam in de gemeente Waterland.

Een zekere keuze
De gemeente wil vroegtijdig budget zekerheid hebben om niet voor verrassingen te komen te staan. Ook vindt de gemeente het fijn om ontzorgd te worden. In een workshop met de projectmanager en aanbestedingsjurist van bbn heeft de gemeente daarom gekozen voor:

  1. het opstellen van een programma van eisen (PvE) met input van de toekomstige gebruikers.
  2. een onderzoek naar stedenbouwkundige inpassing, kosten en duurzaamheid
  3. dat vervolgens als D&B opdracht in de markt zetten.

Voortraject
Vanaf maart 2023 is door bbn in samenspraak met gemeente Waterland het Programma van Eisen (PvE) opgesteld. bbn heeft de financiële consequenties van duurzaamheidskeuzes inzichtelijk gemaakt en samen met de gemeente en De Zwarte Hond hebben het PvE vertaald in een stedenbouwkundige massastudie, waarin de inpassing van het gebouw in de omgeving is vormgegeven.

Workshop contractvormen en aanbestedingen
In een workshop met de projectmanager en de aanbestedingsjurist van bbn, de inkoper, de wethouder, de projectmanager en diverse andere verantwoordelijken vanuit de gemeente zijn de voor- en nadelen van verschillende contractvormen vergeleken voor het project. Hierbij is eerst een toelichting gegeven op de diverse smaken en mogelijkheden om het proces en daarmee de contracten en de benodigde juridische procedures vorm te geven. Daarbij is duidelijk aangegeven wanneer de verantwoordelijkheid bij welke partij ligt.

Zaken die meegenomen zijn in de besluitvorming zijn:

  • moment van financiële zekerheid
  • risico’s vanuit de vergunningen en de omgeving
  • beschikbare marktpartijen voor parkeerfuncties, sportvoorzieningen en combinaties
  • prijsontwikkelingen op de markt
  • De wens om invloed uit te kunnen oefenen op het traject
  • De invloed van naastgelegen fitness

Duurzaam en circulair
bbn heeft de keuzes op het gebied van duurzaamheid (energie, circulariteit, klimaat adaptatie, bio diversiteit) vertaald in een aantal duidelijke keuzes. De raad heeft gekozen voor een volledig energieneutraal gebouw met extra maatregelen op het gebied van biodiversiteit (door bijvoorbeeld het plaatsen van bijenhotels en een dak met grassen), klimaatadaptatie (onder andere door de berging van regenwater) en het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

Facts and figures

Opdrachtgever

gemeente Waterland

Geleverde diensten

Omvang

ca. 2500 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld