Sportcomplex Duinwijck Haarlem

De bestaande hal van badmintonvereniging Duinwijck heeft niet de juiste faciliteiten om op topniveau te kunnen spelen. Op de locatie waar voorheen de vereniging ‘Kinheim’ honkbalsport op landelijk nieveau speelde zal in de toekomst de vereniging ‘Duinwijck’ badmintonsport op landelijk en mogelijk Europees niveau laten zien. Het initiatief is genomen door de gemeente Haarlem.

De ontwikkeling is gebaseerd op een ruimtelijke visie waarin verschillende functies zijn ondergebracht in één complex, te weten:

1.400 m² schoolsport met buitensport voor de direct tegen het complex aan liggende vmbo school (12.000 m²); 2.600 m² badmintonsport met horecavoorziening; 1.100 m² commerciële sport (fitness); circa 100 overdekte parkeerplaatsen en 30 gestapelde woningen.

Een nieuwe integrale ontwikkeling, waarbij scholieren, sporters en bewoners trots kunnen zijn op hun nieuwe gebouwen. Omdat er slim is omgegaan met de nieuw in te richten openbare ruimte zal ook een kwalitatief hoogstaande nieuwe groene toevoeging voor de wijk beschikbaar komen. De ontwikkeling van het complex is gebaseerd op een toekomstig individueel gebruik van ieders domein. Een nauwe samenwerking tussen organisaties zorgt ervoor dat het complex als bouwproject zo efficiënt mogelijk wordt voorbereid. Deze benadering betekent dat een gedegen proces onontbeerlijk is. Zowel gemeente als verenigingen en commerciële partijen zijn hierbij aangehaakt. De uitvoering van het complex is maatwerk te noemen omdat er op de locatie weinig beschikbare ruimte is vanwege bestaande bebouwingen waardoor een gefaseerde bouw noodzakelijk is. bbn heeft de haalbaarheid van het complex begeleid op het gebied van kosten, kwaliteit en organisatie. Op basis van een Plan van Aanpak stuurt bbn de ontwerpfase aan. Ook organiseert zij de aanbesteding van de ontwikkelingsopgave waarin zowel gronden als gebouwen op de markt zullen komen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Architect

Mecanoo Architecten

Meer van een bbn bebouwde wereld