Rg gebouw Erasmus MC Rotterdam

Het hoofdgebouw van het Erasmus MC was na ruim 50 jaar behoorlijk verouderd en voldeed niet meer aan de hedendaagse voorschriften en regelgeving. Het academisch ziekenhuis is echter een facilitaire voorziening waarin technologische vooruitgang een grote rol speelt. Vandaar dat is besloten tot nieuwbouw.

Nieuwbouw en aanbouw

In 2013 is besloten om het Thoraxcentrum (cardiologie en longziekten) in te passen in de nieuwbouw. Om dit mogelijk te maken was het nodig de reeds in uitvoering zijnde nieuwbouw aan te passen en een aanbouw te realiseren aan het Burgemeester ’s Jacobsplein. In het gebouw zijn gehuisvest: poliklinieken, stafafdelingen, verpleegafdelingen en het Pharmafilter. Bij de realisatie van deze aanbouw, het zogenaamde Rg gebouw, is bbn adviseurs betrokken als intern projectleider en als projectleider realisatie. Het ontwerp van het gebouw is ingepast in het masterplan. In de kelder van Rg is het Pharmafilter opgenomen. Hier wordt het afvalwater van het Erasmus MC gefilterd om de medicinale reststoffen te verwijderen voordat het op het riool wordt geloosd. Dit Pharmafilter is uniek in Nederland vanwege de volledige integratie in het gebouw. Op de begane grond is een toegang voor het personeel, inclusief omkleedvoorzieningen en een ambulancehal voor de hoger gelegen behandelruimtes en verpleegafdelingen.

Extra verdiepingen

Om de plannen te realiseren, zijn er meerdere gebouwen op het terrein gesloopt en terreinleidingen verplaatst of verwijderd. Ook vond er asbestsanering en bodemsanering plaats en er is rekening gehouden met vervaltijden van (medisch) nucleaire reststoffen in het gebouw. Bij een dergelijk project hebben onze projectleiders niet alleen te maken met de technische uitdagingen, maar ook met de uitdagingen om de wensen en eisen van personeel en patiënten te verwerken in de plannen. Tijdens de bouw zocht Erasmus MC naar extra verpleegafdelingen ten opzichte van het oorspronkelijke nieuwbouwplan. Het Rg-gebouw bleek de beste locatie en omdat het gebouwontwerp de mogelijkheid ertoe bood zijn er twee verdiepingen extra opgebouwd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Erasmus MC

Geleverde diensten

Omvang

18.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld