Renovatie Technikongebouw Rotterdam

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine (Zadkine) is eigenaar van het Technikongebouw te Rotterdam en daarin gehuisvest. Zadkine is voornemens dit gebouw te renoveren. De renovatiewerkzaamheden betreffen omvang van circa 30.000m2 bruto vloeroppervlakte, waarbij de installaties worden vervangen en het complete inbouwpakket wordt vernieuwd. bbn adviseurs heeft de opdracht gekregen voor de begeleiding van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de aannemer.

De aanbestedingsprocedure betreft een Europese ‘niet-openbare procedure’ voor een overeenkomst met één opdrachtnemer en vindt plaats in twee fasen, namelijk de selectiefase en de gunningfase. De selectiefase is begonnen met aankondiging van de opdracht. Daarmee is de opdracht algemeen bekend gemaakt in Europa. bbn heeft tijdens de selectiefase de selectieleidraad met de bijbehorende documenten gemaakt en het proces van de beoordeling begeleid. Tijdens deze fase is het VO+ (die door de architect is opgesteld en door de opdrachtgever zelf is begeleid) door onze bouwkostendeskundigen getoetst.

Ten behoeve van de gunningfase is de gunningsleidraad met de bijbehorende documenten opgesteld. Tevens is de gunningsfase heeft bbn  de beoordeling van de inschrijvingen begeleid en tevens inhoudelijk advies gegeven. De aannemers zullen vervolgens het ontwerp onder eigen verantwoordelijkheid uitwerken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp op basis van een Bouwteamovereenkomst. Daarbij is het prijsniveau op elementenniveau vooraf vastgesteld op basis van de uitkomst van de aanbesteding. Daarbij krijgt de aannemer de opdracht om binnen budget te blijven. Voordat de realisatieovereenkomst gesloten wordt zal er eerst prijsovereenstemming moeten zijn. De werkzaamheden worden uiteindelijk op basis meerdere deelopdrachten uitgevoerd. De renovatierisico’s zijn daarbij overgedragen aan de aannemer.

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine (Zadkine)

Geleverde diensten

Architect

RoosRos Architecten

Omvang

30.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld