Renovatie Prinsenhof, Delft

Het Rijksmonument Prinsenhof in Delft, een kloostercomplex dat het Museum Prinsenhof Delft huisvest,  ondergaat een grootschalige renovatie en restauratie. Het doel is het museum te verduurzamen, de entree, de museale route en de toegankelijkheid te verbeteren én de ruimte rondom het museum – met name de tuin – te versterken. bbn adviseurs is vanuit de gemeente Delft aangesteld als bouwmanager om de renovatie en restauratie  in goede banen te leiden.

Kloostercomplex

De laatste grote renovatie van het kloostercomplex was in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tijdens het grote onderhoud dat nu gaat gebeuren, wordt  het museumgebouw onder meer beter toegankelijk gemaakt voor minder validen. Verder komt er een ventilatiesysteem en een nieuwe entree die de zichtbaarheid van het gebouw verbetert. Het gebouw zelf is immers het grootste collectiestuk van het museum.

Aanbesteding

In opdracht van de gemeente Delft heeft bbn de aanbesteding van het integrale ontwerpteam verzorgd en een Programma van Eisen opgesteld. bbn is ook verantwoordelijk voor het bouwmanagement bij dit project.

Naar verwachting is het voorlopig ontwerp medio 2022 klaar en het definitief ontwerp begin 2023. Wanneer de uitvoering begin 2023 kan starten, is de oplevering naar verwachting eind 2025.

Lees meer over dit project op de website van gemeente Delft.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwmanagement
Opdrachtgever:
Gemeente Delft:
Architect:
BiermanHenket

Deel deze pagina