Toekomstbestendige Tolakker, Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Universiteit van Utrecht is in 2020 gestart met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun huisvestingsportefeuille. Met de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit wordt dit proces bij de faculteit Diergeneeskunde gestart.

De onderwijs- en onderzoeksfaciliteit bestaat hoofdzakelijk uit dierenverblijven. Dierenverblijven voor koeien en kippen ten behoeve van het onderwijs en dierenverblijven voor onder meer koeien, geiten, kippen in laboratoriumsetting, deels uitgevoerd als Animal Bio Safety Level 2 (ABSL2) stallen. Naast dierenverblijven bevat de faciliteit aanverwante ruimten zoals een operatiekamer, onderzoekskamer, desinfectie- en reinigingsruimte en overleg-, les-, en kantoorruimte. Het doel is onderwijs en onderzoek zoveel als mogelijk met elkaar te integreren en de bedrijfsprocessen op elkaar en de naastgelegen biologische boerderij de Tolakker af te stemmen.

bbn adviseurs heeft van Universiteit Utrecht de opdracht gekregen het Programma van Eisen te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling van het programma van eisen was de onderwijsvisie, de ontwikkeling van het Mastprogramma en de wijze van samenwerking met de biologische onderwijsboerderij nog volop in ontwikkeling. De parallelle route met de ontwikkeling van het programma van eisen voor de huisvesting heeft dit proces ondersteund en versneld. Activiteiten en processen brachten wij in diverse thema workshops met de gebruikers in kaart, de visie werd geconcretiseerd en gemaakte keuzes werden direct zichtbaar. Bijzonder en uitdagend aan dit proces is dat 95% van de workshops vanwege corona online moesten plaatsvinden. Dit heeft van zowel van ons als de opdrachtgever en gebruikers veel gevraagd van onze creativiteit, aanpassingsvermogen en vindingrijkheid. Door workshops van tevoren goed voor te bereiden en hierbij slim gebruik te maken van beschikbare online tools is het gelukt de onderwijsvisie verder te ontwikkelen, de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en bijhorende activiteiten te vertalen naar ruimtelijke en technische eisen.

Universiteit Utrecht werkt voor de verwerking van het programma van eisen met het programma Briefbuilder.

Facts and figures

Opdrachtgever

Universiteit van Utrecht

Geleverde diensten

Omvang

3.500 excl. uitloopruimte dieren

Meer van een bbn bebouwde wereld