Onderhoudsplannen voor Bibliotheek Rotterdam

De Bibliotheek Rotterdam beheert twintig locaties in de regio en is verantwoordelijk voor het interieur en de inrichting van deze locaties. In 2017 heeft bbn adviseurs voor de meeste locaties een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) opgesteld. In 2021 heeft bbn de bestaande MJOP’s geactualiseerd en voor een aantal nieuwe locaties een 0-meting gedaan en een nieuw MJOP opgesteld.

Onderhoudskosten

“Bijzonder aan deze opdracht was dat we, behalve het actualiseren van het bestaande MJOP voor de Centrale Bibliotheek, ook een MJOP hebben opgesteld voor de nieuwe bibliotheek,” zegt Eline van Ringelestijn, technisch adviseur vastgoed bij bbn die voor het merendeel van de bibliotheeklocaties de MJOP’s heeft geactualiseerd en opgesteld. “Dit MJOP hebben we gemaakt op basis van het Programma van Eisen en de investeringsraming. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat deze nu al inzicht heeft in de onderhoudskosten en vervangingskosten van de vernieuwde bibliotheek.”

Verdeelinrichtingen vervangen

Voor het onderhoud aan de bouwkundige schil en de gebouwgebonden installaties van de bibliotheekgebouwen is de eigenaar verantwoordelijk, in veel gevallen is dit de gemeente Rotterdam. Bij het actualiseren en opstellen van de MJOP’s voor de verschillende locaties, bekeek Van Ringelestijn daarom de binnenkant van de gebouwen. Ze schouwde onder meer de onderhoudstoestand van de afwerkingen, het sanitair en het meubilair. Mede omdat de bibliotheken vanwege corona lang gesloten waren, kon het onderhoud soms vooruit worden geschoven. Installaties die de technische levensduur hebben bereikt, zoals bijvoorbeeld de verdeelinrichtingen, moeten de komende jaren wel worden vervangen.

Lees meer over de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

Facts and figures

Opdrachtgever

Bibliotheek Rotterdam

Omvang

20 locaties

Meer van een bbn bebouwde wereld